Nazwa przedmiotu: Wirtualne Zespoły Robocze (Współpraca w cyberprzestrzeni)
Typ przedmiotu: subkierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopień: 1 (inż.)

- Informatyka

- Automatyka i robotyka

- sem. 6

- sem. 6

projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jerzy Dembski
Prowadzony na:

Stopień: 1 (inż.)

Stopien: 1 (inż.)

- Informatyka

- Automatyka i robotyka

- sem. 6

- sem. 6

wykład
Nazwa przedmiotu:

Wirtualne zespoły robocze (Współpraca w cyberprzestrzeni)

Cel przedmiotu:

 1. Przedstawić nie-algorytmiczne modele obliczeń do pracy grupowej w środowisku rozproszonym
 2. Przedstawić nowe kierunki rozwoju zastosowań informatyki dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego
 3. Zademonstrować w praktyce kilka aplikacji, reprezentujących główne klasy rozproszonych systemów interaktywnych

Treść przedmiotu:

 1. Technologie współdzielenia przestrzeni

 2. Interaktywna symulacja rozproszona.

 3. Interaktywny model obliczeń

 4. Systemy agentowe zamknięte i otwarte.

 5. Implementowalność negocjacji, racjonalność agenta

 6. Protokół negocjacji i publiczne normatywy zachowania.

 7. Negocjacje rozdzielne i integrujące

 8. Klasy zadań koordynacyjnych, klasy strategii negocjacji

 9. Rozwiązania inspirowane praktyką społeczną

 10. Przestrzeń stanów gry.

 11. Ograniczenia racjonalności agenta

 12. Problem koordynacji w teorii gier

 13. Optymalność Pareto i rozwiązanie Nash'a

 14. Obliczeniowe modele negocjacji

 15. Wirtualne środowiska rozproszone: współdzielenie przestrzeni i czasu

 16. Architektura ‘object-event’ (SIMNET, DIS)

 17. Algorytmy predykcji stanu: nawigacja obliczeniowa, obiekty-widma;

 18. Standard HLA: federacja, federaty i infrastruktura wykonawcza RTI

 19. Cztery generacje gier sieciowych.

 20. Problem wyłącznej własności obiektu.

 21. Protokoły nawigacji obliczeniowej.  

 22. Metody konwergencji stanu.  

 

Punktacja:

Z#

termin

%

Opis

Zn

 

60

Zadania laboratoryjne

K

15 g.

40

Kolokwium
 

100

Oceny końcowej
 
projekt

Zaliczenie przedmiotu

Ponad 50% łącznie za zadania laboratoryjne i kolokwium

 

Regulamin laboratorium

Wirtualne zespoły robocze - laboratorium, studia stacjonarne - lato 2018/19

Oceny - stan z dnia 16.06.2019

UWAGA! Zajęcia z poniedziałku, 10.06.2019 zostały przeniesione na poniedziałek, 17.06.2019. Zaległe zadania laboratoryjne można oddawać na konsultacjach w czwartki w godz. 12-15.

Zajęcia zaplanowane na środę, 12.06.2019 nie odbędą się. Zaległe zadania wraz z zadaniem podstawowym z tematu 6 można będzie jeszcze przedstawić w poniedziałek, 17.06.2019 w godz. 8-15, lub na konsultacjach w czwartek, 27.06.2019 w godz. 12-16 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Temat 1: Architektury sieciowe

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>, <wersja i>, <wersja j>

Instrukcja laboratoryjna (pdf )

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 2: Nawigacja obliczeniowa

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>, <wersja i>, <wersja j>, <wersja k>, <wersja m>, <wersja n>, <wersja o>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 3: Współpraca pomiędzy uczestnikami

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>, <wersja i>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 4: Autonomiczne agenty

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)

Zadania dodatkowe (pdf) + mapy (zip)

Temat 5: Negocjacje agentów

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>, <wersja i>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)

Zadania dodatkowe (pdf)

Temat 6: Uczenie strategii agentów

Program bazowy: <wersja a>, <wersja b>, <wersja c>, <wersja d>, <wersja e>, <wersja f>, <wersja g>, <wersja h>, <wersja i>

Instrukcja laboratoryjna (pdf)