Nazwa przedmiotu: Wizualizacja Informacji
Typ przedmiotu: subkierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

wykład

Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 5

projekt

Liczba godzin: 1
Prowadzący: mgr inż. Jerzy Redlarski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Informatyka - sem. 5
wykład

Materiały do wykładu można nabyć w punkcie ksero (EA 69).


2018/2019: Wyniki projektu, kolokwium z 4 grudnia 2018 i 29 stycznia 2019 oraz zaliczenia przedmiotu


2017/2018: Wyniki projektu, kolokwium z 7 grudnia 2017, 29 stycznia 2018 i 17 lutego 2018 oraz zaliczenia przedmiotu


2016/2017: Wyniki projektu, kolokwium z 15 grudnia 2016, 7 lutego 2017 i 18 lutego 2017 oraz zaliczenia przedmiotu


2015/2016: Wyniki projektu, kolokwium z 14 grudnia 2015, 4 lutego 2016 i 13 lutego 2016 oraz zaliczenia przedmiotu


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2018/2019:

6 listopada 2018
dr inż. Cezary Żrodowski
(PG WOiO, DNV GL)
Computer Aided Design dla programistów


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2017/2018:

17 października 2017 21 listopada 2017
dr inż. Cezary Żrodowski
(PG WOiO, DNV GL)
Adam Borowski
(Nordea)
Computer Aided Design dla programistów Przystosowanie webowych interfejsów użytkownika do wizualnej eksploracji wielkoskalowych danych pomiarowych


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2016/2017:

24 października 2016 14 listopada 2016
dr inż. Cezary Żrodowski
(PG WOiO, DNV GL)
Grzegorz Trzeciak
(Squadron Sp z o.o.)
Computer Aided Design dla programistów Virtual Battlespace - narzędzie do symulacji


Wykłady zaproszone w roku akademickim 2015/2016:

9 listopada 2015 16 listopada 2015 30 listopada 2015
dr inż. Cezary Żrodowski
(PG WOiO, DNV GL)
Agata Fediów
(Staples)
dr inż. Cezary Żrodowski
(PG WOiO, DNV GL)
Computer Aided Design dla programistów Wizualizacja danych - jak pokazywać liczby Wprowadzenie do obsługi SolidWorks


Archiwum: wyniki z semestru zimowego 2005/2006, semestru zimowego 2006/2007, semestru zimowego 2007/2008, semestru zimowego 2008/2009, semestru zimowego 2009/2010, semestru zimowego 2010/2011, semestru zimowego 2011/2012, semestru zimowego 2012/2013, semestru zimowego 2013/2014 i semestru zimowego 2014/2015

projekt

terminarz zajęć projektowych dla poszczególnych grup

 
zajęcia
wtorki 815-1000
grupa 3A
wtorki 1015-1200
grupa 1A
środy 1515-1700
grupa 4A
piątki 1315-1500
grupa 2A
organizacyjne 27 XI 2018 27 XI 2018 28 XI 2018 7 XII 2018
modelowanie części 4, 11 XII 2018 4, 11 XII 2018 5, 12 XII 2018 14, 21 XII 2018
budowa złożenia 18 XII 2018, 8 I 2019 18 XII 2018, 8 I 2019 19 XII 2018, 2 I 2019 4, 11 I 2019
analiza CFD 15, 22 I 2019 15, 22 I 2019 9, 16 I 2019 18, 25 I 2019


Jednostanowiskowa licencja dla studentów i pracowników do pracy w domu (na okres roku): instalator SOLIDWORKS 2016 SP2.
W celu aktywacji należy użyć numeru seryjnego podanego na zajęciach.


Dodatkowe informacje:

  • O wszystkich produktach dostępnych w licencji edukacyjnej można poczytać tutaj.
  • Pełną instrukcję instalacji można znaleźć tutaj (w języku angielskim).
  • Wprowadzenie do SOLIDWORKS znajduje się tutaj (w języku polskim).
  • Ulotkę na temat rozwiązań edukacyjnych SOLIDWORKS w Polsce można znaleźć tutaj.


Instrukcje projektowe (instrukcja dla zadania Samochód jest najbardziej rozbudowana i można ją traktować również jako demonstrację interfejsu użytkownika programu SOLIDWORKS, pozostałe instrukcje są uboższe i zawierają jedynie odniesienie do samego zadania):