ANIMACJA KOMPUTEROWA

zaliczenie przedmiotu (sem. VII, rok 2013/2014)

indeks laboratorium wykład średnia ocena
113635 2,95 3,83 3,39 3,5
119339 3,15 3,39 3,27 3,5
125599 4,25 2,92 3,58 3,5
125646 4,15 3,67 3,91 4
131477 4,95 4,50 4,73 4,5
131480 4,35 5,00 4,68 4,5
131484 4,20 3,50 3,85 4
131487 3,80 2,75 3,28 3,5
131507 4,65 3,83 + 0,17 4,33 4,5
131524 3,70 4,50 4,10 4
131556 4,75 3,00 + 0,17 3,96 4
131581 5,00 5,17 5,08 5
131587 3,50 3,50 3,50 3,5
131595 5,05 5,17 5,11 5

Legenda:

  • indeks - numer legitymacji identyfikujący studenta;
  • laboratorium - ocena z laboratorium;
  • wykład - ocena z testu zaliczeniowego,
    po plusie dodatkowe punkty za aktywność na wykładach;
  • średnia - średnia ocen z laboratorium i z testu zaliczeniowego;
  • ocena - zaokrąglenie średniej.