Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej

dr hab.inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG
 

WETI, EA 227
Tel. +48 (58) 347 26 70
e-mail: jacek.ruminski(at)eti.pg.edu.pl; jacrumin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek    10:15 - 11:00
Wtorek                 9:10 -   9:55

 

Zastępca Kierownika
Katedry Inżynierii Biomedycznej

dr hab.inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG

WETI, EA 231
Tel. +48 (58) 347 26 78
e-mail: mariusz.kaczmarek(at)eti.pg.edu.pl; markaczm(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek  9:15 - 10:00
Czwartek      13:15 - 14:00

 

Dziekan WETI PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek,


WETI, EA 107
Tel. +48 (58) 347 13 84
e-mail: jerzy.wtorek(at)eti.pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Pn., Śr., Czw., Piąt.   8:00 - 9:00

 

dr hab. inż. Piotr Jasinski, prof. nadzw. PG

 

WETI, EA 103
Tel. +48 (58) 347 13 23
e-mail: piotr.jasinski(at)eti.pg.gda.pl; piojasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa           14:00 - 15:00          
Czwartek     14:00 - 15:00

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

 

WETI, EA 216
Tel. +48 (58) 348 62 18
e-mail: antoni.nowakowski(at)eti.pg.edu.pl; antowak(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:                                         
Środa         14:00 - 15:00                 
Czwartek   10:00 - 11:00

 

dr inż. Adam Bujnowski
Adiunkt

 

WETI, EA 105
Tel. +48 (58) 347 16 84
e-mail: adam.bujnowski(at)eti.pg.edu.pl; adabujno(at)pg.edu.pl

Google scholar


 

Konsultacje:
Środa   11:00 - 12:00                                     
Piątek    8:00 -   9:00

 

dr inż. Grzegorz Jasinski
Adiunkt

 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: grzegorz.jasinski(at)eti.pg.edu.pl; grzjasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Wtorek   14:15 - 15:00
Piątek    12:15 - 13:00

dr inż. Paweł Kalinowski
Asystent

 

WETI,  EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: pawkalin(at)pg.edu.pl
 

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa    11:00 - 12:00
Piątek     9:15 - 10:00

dr inż. Tomasz Kocejko
Adiunkt

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: tomasz.kocejko(at)eti.pg.edu.pl; tom.kocej(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa 8:15 - 9:00 ; 10:15 - 11:00

mgr inż. Krzysztof Czuszyński
Asystent

 

WETI, EA 207
Tel. + 48 (58) 347 17 25
e-mail: krzysztof.czuszynski(at)eti.pg.edu.pl; krzysztof.czuszynski(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek  10:00 - 11:30

mgr inż. Magdalena Madej
Wykładowca

 

WETI, EA 207
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail: magdalena.madej(at)eti.pg.edu.pl; magdalena.madej(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa 10:15 - 11:00

mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
Wykładowca

 

WETI, EA 106
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: mag.milec(at)pg.edu.pl

 

 

Konsultacje:
Wtorek  11:00 - 12:00
Środa    12:15 - 13:00

dr inż. Mateusz Moderhak
Adiunkt

 

WETI , EA 106
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: mateusz.moderhak(at)eti.pg.edu.pl; matmoder(at)pg.edu.pl

 

                                                                                                  

Konsultacje:
Poniedziałek    12:15 - 13:00
Wtorek               12:15 - 13:00

dr inż. Sebastian Molin
Adiunkt

 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: sebastian.molin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Wtorek      13:00 - 14:00
Czwartek  14:00 - 15:00
 

dr inż. Artur Poliński
Starszy wykładowca

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: artur.polinski(at)eti.pg.edu.pl; artpolin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Wtorek  11:00 - 13:00
 

dr inż. Krzysztof Suchocki
Starszy wykładowca

 

WETI, EA 105,
Tel. +48 (58) 347 16 84
e-mail: krzysztof.suchocki(at)pg.edu.pl; krzysztof.suchocki(at)wp.pl

 

Konsultacje:
Środa   8:00 -   9:00 ; 16:00 - 17:00

dr inż. Anna Węsierska
Adiunkt

 

WETI, EA 106,
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: annwesie(at)pg.gda.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Piątek  13:00 - 14:00

mgr inż. Piotr Przystup
Asystent

 

WETI, EA 207,
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail:  pioprzys(at)pg.edu.pl

 

 

Konsultacje:
Wtorek  13:00 - 14:00

Pracownicy administracyjni

    

mgr inż. Monika Kowalska-Dykier
Specjalista

 

WETI, EA 229
Tel. + 48 (58) 347 27 85
e-mail: mondyk(at)eti.pg.edu.pl; mondykie(at)pg.edu.pl

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Andrzej Galikowski
Starszy technik

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail: andrzej.galikowski(at)eti.pg.edu.pl; andgalik(at)pg.edu.pl

mgr inż. Piotr Kościński
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail: pak86(at)eti.pg.edu.pl; piotr.koscinski(at)pg.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Kamil Osiński
doktorant WETI

WETI, EA  109
Tel. + 48 (58) 347 20 28
e-mail: kamosins(at)student.pg.gda.pl; kamilosinski1(at)gmail.com

Środa    10:15 - 12:00

 

mgr inż. Kamila Mazur
doktorantka WETI

WETI, EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail:kammazur(at)pg.edu.pl; kamila_mazur(at)poczta.fm

Google scholar

 

mgr inż. Karolina Cysewska
doktoranta WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: karwloda(at)student.pg.gda.pl; karolinaw56(at)wp.pl

 

Google scholar

mgr inż. Michał Pietrewicz
doktorant WETI

WETI, EA  109
Tel. + 48 (58) 347 20 28
e-mail: micpietr1(at)student.pg.gda.pl; michal9101(at)gmail.com

Poniedziłek   8:00 -   9:00 ; 13:00 - 14:00

 

 

mgr inż. Katarzyna Dunst
doktorantka WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: katkobie(at)student.pg.gda.pl; dunstkatarzyna(at)gmail.com

Google scholar

mgr inż. Paweł Krzyżanowski
doktorant WETI

WETI, EA  02
Tel. + 48 (58) 347 26 45
e-mail: pawkrzyz(at)student.pg.gda.pl; krzyzanowski(at)gmail.com

Google scholar

mgr inż. Anna Frymark
doktorantka WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: anndziur(at)student.pg.gda.pl; anna-dziurzynska(at)wp.pl

Google scholar

mgr inż. Łukasz Woźniak
doktorant WETI

WETI, EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: lukwozni@student.pg.gda.pl; lukaswozn(at)gmail.com

mgr inż. Anna Giczewska
doktorantka WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: anna.giczewska(at)pg.edu.pl; anna.giczewska(at)yahoo.com

Google scholar

mgr inż. Dagmara Szymczewska
doktorantka WETI

WETI, EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: dagszymc(at)student.pg.gda.pl; dagmaraszymczwska(at)wp.pl

Google scholar

mgr inż. Justyna Bartoszek

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: jusbarto2(at)student.pg.gda.pl; bartoszek.justyna(at)wp.pl

 

mgr inż. Natalia Tusk
doktorantka

WETI, EA 207
Tel. + 48 (58) 347 17 25
e-mail: natwisni(at)student.pg.gda.pl; tusk.nat(at)gmail.com

 

mgr inż. Alicja Kwaśniewska
doktorantka WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: alikwasn(at)student.pg.gda.pl; kwasniewskaala(at)gmail.com

 

mgr inż. Aleksander Mroziński

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: alemrozi(at)student.pg.gda.pl; aleksander.mr(at)wp.pl

 

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. inż. Renata Kalicka

 

 

Google scholar