Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej

dr hab.inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG
 

WETI, EA 227
Tel. +48 (58) 347 26 70
e-mail: jacek.ruminski(at)eti.pg.edu.pl; jacrumin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek     09:15 - 10:00
Środa                 10:30 - 11:15

 

Zastępca Kierownika
Katedry Inżynierii Biomedycznej

dr hab.inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG

WETI, EA 231
Tel. +48 (58) 347 26 78
e-mail: mariusz.kaczmarek(at)eti.pg.edu.pl; markaczm(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek     9:15 - 10:00
Czwartek         10:15 - 11:00

 

Dziekan WETI PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek,


WETI, EA 107
Tel. +48 (58) 347 13 84
e-mail: jerzy.wtorek(at)eti.pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Pn., Śr., Czw., Piąt.   8:00 - 9:00

 

dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

 

WETI, EA 103
Tel. +48 (58) 347 13 23
e-mail: piotr.jasinski(at)eti.pg.gda.pl; piojasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek        11:00 - 13:00          
 

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

 

WETI, EA 216
Tel. +48 (58) 348 62 18
e-mail: antoni.nowakowski(at)eti.pg.edu.pl; antowak(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:                                         
Środa            11:00 - 12:00                 
Czwartek      13:00 - 14:00

 

dr inż. Adam Bujnowski
Adiunkt

 

WETI, EA 105
Tel. +48 (58) 347 16 84
e-mail: adam.bujnowski(at)eti.pg.edu.pl; adabujno(at)pg.edu.pl

Google scholar


 

Konsultacje:
Poniedzialek     8:00 -   9:00                                     
Poniedzialek   10:00 - 11:00

 

dr inż. Grzegorz Jasiński
Adiunkt

 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: grzegorz.jasinski(at)eti.pg.edu.pl; grzjasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa            10:15 - 11:00
Czwartek      15:15 - 16:00

dr inż. Paweł Kalinowski
Asystent

 

WETI,  EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: pawkalin(at)pg.edu.pl
 

Google scholar

 

Konsultacje:
Poniedziałek      11:15 - 12:00
Czwartek             11:15 - 12:00

dr inż. Tomasz Kocejko
Adiunkt

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: tomasz.kocejko(at)eti.pg.edu.pl; tom.kocej(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa     10:15 - 12:00

mgr inż. Magdalena Madej
Wykładowca

 

WETI, EA 207
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail: magdalena.madej(at)eti.pg.edu.pl; magdalena.madej(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
 

mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
Wykładowca

 

WETI, EA 106
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: mag.milec(at)pg.edu.pl

 

 

Konsultacje:
Wtorek        12:00 - 13:00
Czwartek    11:00 - 12:00

dr inż. Mateusz Moderhak
Adiunkt

 

WETI , EA 106
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: mateusz.moderhak(at)eti.pg.edu.pl; matmoder(at)pg.edu.pl

Google scholar

                                                                                                  

Konsultacje:
Wtorek        11:15 - 12:00
Środa          11:15 - 12:00

dr inż. Sebastian Molin
Adiunkt

 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: sebastian.molin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa          10:00 - 11:00
Piątek          10:00 - 11:00
 

dr Tomasz Neumann
Asystent

 

WETI, EA 207,
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail: tomneuma(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Wtorek         13:00 - 14:00
Czwartek     11:00 - 12:00

dr inż. Artur Poliński
Starszy wykładowca

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: artur.polinski(at)eti.pg.edu.pl; artpolin(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Czwartek     11:00 - 13:00
 

mgr inż. Piotr Przystup
Asystent

 

WETI, EA 207,
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail:  pioprzys(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
czwartek     9:00 - 10:00

dr inż. Anna Węsierska
Adiunkt

 

WETI, EA 106,
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: annwesie(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
 

mgr inż. Łukasz Woźniak
Asystent

 

WETI,  EA 105
Tel. + 48 (58) 347 16 84
e-mail: lukwozni(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

Konsultacje:
Środa            10:15 - 11:00
Czwartek      14:15 - 15:00

dr inż. Karolina Cysewska
Specjalista naukowo-techniczny

WETI, EA  233
Phone: + 48 (58) 347 25 09
e-mail: karolina.cysewska@pg.edu.pl

Google scholar

 

Pracownicy administracyjni

    

mgr inż. Monika Kowalska-Dykier
Specjalista

 

WETI, EA 229
Tel. + 48 (58) 347 27 85
e-mail:
mondyk(at)eti.pg.edu.pl
;
mondykie(at)pg.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Andrzej Galikowski
Starszy technik

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail:
andrzej.galikowski(at)eti.pg.edu.pl;
andgalik(at)pg.edu.pl

mgr inż. Piotr Kościński
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail:
pak86(at)eti.pg.edu.pl
;
piotr.koscinski(at)pg.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Kamil Osiński
doktorant WETI

WETI, EA  109
Tel. + 48 (58) 347 20 28
e-mail: kamosins(at)student.pg.edu.pl; kamilosinski1(at)gmail.com

Piątek  13:00 - 14:00

 

mgr inż. Michał Pietrewicz
doktorant WETI

WETI, EA  109
Tel. + 48 (58) 347 20 28
e-mail: micpietr1(at)student.pg.edu.pl; michal9101(at)gmail.com

 

 

mgr inż. Alicja Kwaśniewska
doktorantka WETI

WETI, EA  02
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: alikwasn(at)student.pg.edu.pl; kwasniewskaala(at)gmail.com

Google scholar

mgr inż. Anna Giczewska
doktorantka WETI

WETI, EA  02
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: anna.giczewska(at)pg.edu.pl; anna.giczewska(at)yahoo.com

 

       

mgr inż. Aleksander Mroziński
doktorant WETI

WETI, EA  233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: alemrozi(at)student.pg.edu.pl; aleksander.mr(at)wp.pl

 

mgr inż. Dagmara Szymczewska
doktorantka WETI

WETI, EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: dagszymc(at)student.pg.edu.pl; dagmaraszymczwska(at)wp.pl

Google scholar

mgr inż. Natalia Tusk
doktorantka WETI

WETI, EA 207
Tel. + 48 (58) 347 17 25
e-mail: natwisni(at)student.pg.edu.pl; tusk.nat(at)gmail.com

 

 

 

 

 

Doktoranci I roku Studium doktoranckiego WETI  

Dmitrzak Marta

 

Hołówko Bartosz

 

Ignaczak Justyna

 

Jańczyk Kamil

 

Lankauf Krystian

 

Marciniak Olga