Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej

dr hab.inż. Jacek Rumiński, prof.uczelni
 

WETI, EA 227
Tel. +48 (58) 347 26 70
e-mail: jacek.ruminski(at)pg.edu.pl

Google scholar

Zastępca Kierownika
Katedry Inżynierii Biomedycznej

Prodziekan ds. organizacji studiów 

dr hab.inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni

WETI, EA 231
Tel. +48 (58) 347 26 78
e-mail: mariusz.kaczmarek(at)eti.pg.edu.pl; markaczm(at)pg.edu.pl

Google scholar

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek


WETI, EA 107
Tel. +48 (58) 347 13 84
e-mail: jerzy.wtorek(at)eti.pg.edu.pl

Google scholar

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
 

WETI, EA 103
Tel. +48 (58) 347 13 23
e-mail: piotr.jasinski(at)eti.pg.edu.pl; piojasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski

 

WETI, EA 216
Tel. +48 (58) 348 62 18
e-mail: antoni.nowakowski(at)eti.pg.edu.pl; antowak(at)pg.edu.pl

Google scholar

dr inż. Adam Bujnowski
Adiunkt

 

WETI, EA 105
Tel. +48 (58) 347 16 84
e-mail: adam.bujnowski(at)eti.pg.edu.pl; adabujno(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

dr hab. Marcin Gruszecki, prof. uczelni
 

 

WETI, EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: margrus1@pg.edu.pl

dr inż. Grzegorz Jasiński
Adiunkt

 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: grzegorz.jasinski(at)eti.pg.edu.pl; grzjasin(at)pg.edu.pl

Google scholar

dr inż. Paweł Kalinowski
Adiunkt

 

WETI,  EA 233
Tel. + 48 (58) 347 25 09
e-mail: pawkalin(at)pg.edu.pl
 

Google scholar

dr inż. Tomasz Kocejko
Adiunkt

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: tomasz.kocejko(at)eti.pg.edu.pl; tom.kocej(at)pg.edu.pl

Google scholar

mgr inż. Magdalena Madej
St. wykładowca bez stopnia naukowego

 

WETI, EA 207
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail: magdalena.madej(at)eti.pg.edu.pl; magdalena.madej(at)pg.edu.pl

Google scholar

mgr inż. Magdalena Mazur-Milecka
St. wykładowca bez stopnia naukowego

 

WETI, EA 106
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: mag.milec(at)pg.edu.pl

 

dr hab. inż. Sebastian Molin, prof. uczelni
 

WETI, EA 235
Tel. +48 (58) 347 17 35
e-mail: sebastian.molin(at)pg.edu.pl

Google scholar

dr Tomasz Neumann
Adiunkt ze stop. nauk. doktora

 

WETI, EA 105
Tel. +48 (58) 347 16 84
e-mail: tomneuma(at)pg.edu.pl

Google scholar

dr inż. Artur Poliński
Adiunkt ze stop. nauk. doktora

 

WETI,  EA 316
Tel. +48 (58) 347 20 09
e-mail: artur.polinski(at)eti.pg.edu.pl; artpolin(at)pg.edu.pl

Google scholar

dr inż. Anna Węsierska
Adiunkt ze stop. nauk. doktora

 

WETI, EA 106,
Tel. +48 (58) 348 62 94
e-mail: annwesie(at)pg.edu.pl

Google scholar

mgr inż. Łukasz Woźniak
Asystent/ doktorant

 

WETI,  EA 105
Tel. + 48 (58) 347 16 84
e-mail: lukwozni(at)pg.edu.pl

Google scholar

 

mgr inż. Natalia Głowacka
Asystent

 

WETI,  EA 106
Tel. + 48 (58) 348 62 94
e-mail: natalia.glowacka(at)pg.edu.pl

mgr inż. Kamil Osiński
Asystent/ doktorant WETI

WETI, EA  109
Tel. + 48 (58) 347 20 28
e-mail: kamosins(at)student.pg.edu.pl; kamilosinski1(at)gmail.com

mgr inż. Michał Pietrewicz
Asystent/ doktorant WETI

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail: michal.pietrewicz(at)pg.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni

    

mgr inż. Monika Kowalska-Dykier
Specjalista

 

WETI, EA 229
Tel. + 48 (58) 347 27 85
e-mail:
mondyk(at)eti.pg.edu.pl
;
mondykie(at)pg.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Andrzej Galikowski
Starszy technik

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail:
andrzej.galikowski(at)eti.pg.edu.pl;
andgalik(at)pg.edu.pl

mgr inż. Piotr Kościński
Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

 

WETI, EA 109,
Tel. +48 (58) 347 20 28
e-mail:
pak86(at)eti.pg.edu.pl
;
piotr.koscinski(at)pg.edu.pl

Doktoranci

 

mgr inż. Anna Drewek-Ossowicka
doktorant WETI

WETI, EA 207
Tel. +48 (58) 347 17 25
e-mail: anndrewe(at)student.pg.edu.pl

 

mgr inż. Ignacy Rogoń 
doktorant WETI