Projekty naukowe realizowane:

Nazwa programu Działanie / rodzaj Tytuł projektu i akronim Kierownik projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostak realizująca
Projekt badawczy, 2015-2018 DZP/PL-TW2/6/2015 Innovative Solid Oxide Electrolyzers for Storage of Renewable Energy dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG NCBiR   KIB
Projekt badawczy, 2013-2016 Diamentowy Grant
DI2012025142
Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych mgr inż. Katarzyna Dunst MNiSW Nie KIB
Projekt badawczy, 2013-2016 OPUS
2012/05/B/ST7/02153
Warstwy funkcjonalne tlenkowych ogniw paliwowych dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG NCN Nie KIB

 

Projekty naukowe zakończone

Nazwa programu Działanie / rodzaj Tytuł projektu i akronim Kierownik projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostak realizująca
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009-2015 UDA-POKL.
04.01.01-00-236/08
Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna - studia międzywydziałowe prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski NCBiR tak

WETI KIB, FTiMS, WCH, GUMED

Projekt badawczy, 2012-2015 UMO-2011/03/B/ST7/03423 Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski NCN tak

WETI KIB

GUMED

Projekt badawczy, 2012-2014 Iuventus Plus IP22011 036771 Zwiększenie odporności korozyjnej porowatych materiałów metalicznych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych dr inż. Sebastian Molin MNISW nie KIB
Projekt badawczy, 2011-2014 LIDER/22/103/L-2/10/ Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza, dr inż. Grzegorz Jasiński NCBiR nie  
Projekt badawczy, 2014-2016 Era-Net-Chist-Era-II eGLASSES – The interactive eyeglasses for mobile, perceptual computing dr inż. Jacek Rumiński NCBiR nie  

 

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant DI2012 025142, Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych, 2013-2016, kierownik projektu - mgr inż. Katarzyna Dunst
  • Narodowe Centrum Nauki, OPUS 2012/05/B/ST7/02153, Warstwy funkcjonalne tlenkowych ogniw paliwowych, 2013-2016, kierownik projektu - dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, UDA -POKL.04.01.01-00-236/08 - Przygotowanie i realizacja kierunku Inżynieria Biomedyczna - studia międzywydziałowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009-2015, kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
  • Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/03/B/ST7/03423, Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych, 2012-2015, kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Iuventus Plus IP22011 036771, Zwiększenie odporności korozyjnej porowatych materiałów metalicznych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych, 2012-2014, kierownik projektu - dr inż. Sebastian Molin
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, LIDER/22/103/L-2/10/NCBIR - Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 2011-2014, kierownik projektu - dr inż. Grzegorz Jasiński
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Christ-era, eGLASSES – The interactive eyeglasses for mobile, perceptual computing, 2014-2016, kierownik projektu - dr inż. Jacek Rumiński