Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

 

Kierownik
prof. dr hab inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
budynek A pok. 706
tel. 48 58 347 25 49
mim@pg.edu.pl

 

Sekretariat
mgr Sylwia Wielechowska
budynek A pok. 712
tel. 48 58 347 19 24
sylwia.wielechowska@eti.pg.edu.pl

 

 

 

Odwiedź nasz profil na Facebooku:

Odwiedź nasz kanał na Youtube:

http://www.youtube.com/user/KatedraIMiA

Aktualności
Komunikaty dla studentów

GRATULACJE GRATULACJE Z OKAZJI NADANIA TYTUŁU PROFESORSKIEGO DLA WŁODZIMIERZA ZIENIUTYCZA


23 września br. dr. hab. inż. Włodzimierzowi Zieniutyczowi, został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora. Pracownicy Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej składają najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Fast Fast Solvers for Mesh-Based Computations - seminarium

Fast Solvers for Mesh-Based Computations - seminarium

Zapraszamy na seminarium Prof. Macieja Paszyńskiego, AGH University of Science and Technology, home.agh.edu.pl/paszynsk, pod tyt.: "Fast Solvers for Mesh-Based Computations" termin: 6.10.2017, godz. 12.15 s. 122 WETI A

Seminarium Seminarium pt : Advanced Reconfigurable and Multi-Functional RF Components for Emerging Wireless Syste

Seminarium pt : Advanced Reconfigurable and Multi-Functional RF Components for Emerging Wireless Syste

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na seminarium pt : Advanced Reconfigurable and Multi-Functional RF Components for Emerging Wireless System, które wygłosi prof. Roberto Gomez-Garcia z Uniwersytetu Alcala w Madrycie Termin 14.09.2017( czwartek), godz. 10 Miejsce. 122 WETI A

Gościnne Gościnne wykłady prof. Luciano Tarricone

Gościnne wykłady prof. Luciano Tarricone

Od 8 do 10 czerwca w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej będzie gościnie prowadził wykłady prof. Luciano Tarricone z Uniwersytetu w Salento. Tematyka wykładu "Sustainable and Low-cost Electromagnetic Enabling Technologies for the Internet of Things" dotyczy bezprzewodowego przekazywania energii, technologii RFID oraz zasilania urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem energii otoczenia (energy harvesting).

Nowe Nowe międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Internet of Things

Nowe międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Internet of Things

Z początkiem maja 2017 roku Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej/Centrum Doskonałości WiComm rozpoczęła dwa nowe trzyletnie projekty w obszarze Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), w ramach których przygotowane zostaną rozwiązania dla czołowych firm europejskich, m.in. ABB, Thales, Bosch, Philips, Infineon, BMW, NXP, Volvo, TTTech, Nokia, Ericsson i AVL. Łączny budżet KIMiA/WiComm w obu projektach to prawie 2 mln euro

Nabór Nabór studentów do stypendium w ramach projektu EDISON

Nabór studentów do stypendium w ramach projektu EDISON

Na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz na stronie informacyjnej projektu Edison umieszczone zostały ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium (18000 zł na rok) w projekcie Edison. Termin nadsyłania wymaganych dokumentów to 8 kwietnia 2017, natomiast stypendia wypłacane będą przez rok począwszy od 1 czerwca.

Otwarte Otwarte spotkanie Academic Day 02.03.2017 r.

Otwarte spotkanie Academic Day 02.03.2017 r.

CI TASK Politechniki Gdańskiej i DES ART Sp. z o.o. zapraszają na otwarte spotkanie Academic Day: Obliczenia numeryczne w pracach badawczo-naukowych, w ramach którego pracownicy KIMA (CD WiComm) przedstawią prezentację pt.: Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej systemów autonomicznych – wykorzystanie symulatorów EM Termin: 02.03.2017 (czwartek), 09:00-12:30 Miejsce: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (siedziba CI TASK)

Nagrody Nagrody dla projektów grupowych w KIMA


Dwa projekty grupowe, na trzy nagrodzone w konkursie Dziekana WETI na najlepszy projekt grupowy w edycji 2015/2016, były realizowane przez studentów specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej z katedry KIMiA

Nagroda Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Dr inż. Adrian Bekasiewicz został laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych

Testy Testy radaru SAR - projekt grupowy KIMA

Testy radaru SAR - projekt grupowy KIMA

Dnia 24.01.2017 grupa czterech studentów Wydziału ETI, w tym trzech studentów Katedry IMiA (Karol Abratkiewicz, Adam Popik, Jakub Czerniakowski) wykonało testy radaru SAR realizowanego w ramach przedmiotu "Projekt grupowy".

Elektryzujące Elektryzujące wydarzenie, Magnetyzujące wydarzenie

Elektryzujące wydarzenie, Magnetyzujące wydarzenie

Serdecznie zapraszamy na Święto Katedry IMiA, czyli 152. urodziny Równań Maxwella, które odbędzie się 8.12.2016 o godzinie 14:00 w Aud. Kowalskiego w budynku WETI A.

Gościnne Gościnne wykłady dla studentów studiów magisterskich KiMiA


Od 14 do 16 listopada serię gościnnych wykładów dla studentów studiów magisterskich KiMiA wygłosi profesor Maurizio Bozzi z uniwersytetu w Pawii.

Rozpoczęcie Rozpoczęcie współpracy z Airbus w zakresie systemów bezprzewodowych.

Rozpoczęcie współpracy z Airbus w zakresie systemów bezprzewodowych.

W ubiegłym tygodniu trzech pracowników Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Airbus w Monachium. Celem spotkania było określenie możliwych działań KIMiA w zakresie współpracy z firmą Airbus w perspektywie następnych 5 lat.

WiComm WiComm członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu ENABLE-S3

WiComm członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu ENABLE-S3

Realizacja pierwszych zadań związanych z opracowaniem systemu dla norweskiej firmy NAVTOR (mwave.eti.pg.gda.pl/index.php?k=1&show=213) zapoczątkowała aktywność CD WiComm w projekcie ENABLE-S3. ENABLE-S3 jest projektem w ramach którego zespół CD WiComm zaangażowany jest w zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa komunikacji w sieciach bezprzewodowych. Projekt ENABLE-S3 jest silnie osadzony w środowisku przemysłowym.

Podpisanie Podpisanie umowy z National Instruments

Podpisanie umowy z National Instruments

Miło nam wszystkich Państwa poinformować, że Katedra Inżynierii Mikrofalowej podpisała umowę o współpracy z firmą National Intruments. Umowa obejmuje zarówno obszar dydaktyki, jak i prac badawczo-rozwojowych. Dzięki podpisaniu Katedra otrzyma oprogramowanie narzędziowe (m.in. stosy najważniejszych standardów/rozwiązań komunikacyjnych: 802.11p, 802.15.4, GPS, UMTS, MIMO, itp.) oraz szereg materiałów szkoleniowych mogących służyć rozwojowi kompetencji w zakresie przetwarzania fal radiowych (np. w układach radarów samochodowych).

WiComm WiComm będzie rozwijał systemy bezprzewodowe dla autonomicznych statków

WiComm będzie rozwijał systemy bezprzewodowe dla autonomicznych statków

Zespół Centrum Doskonałości WiComm rozpoczął współpracę z międzynarodowym konsorcjum projektu ENABLE-S3, które rozwijać będzie m.in. systemy dla autonomicznych statków dla norweskiej firmy NAVTOR

Zwycięski Zwycięski projekt na ogólnopolski konkursie - Hackathon IoT Poland Poznań 2016 – „Rehabiltation with Amy”

Zwycięski projekt na ogólnopolski konkursie - Hackathon IoT Poland Poznań 2016 – „Rehabiltation with Amy”

Pierwsza nagroda na ogólnopolskim konkursie Hackathon IoT Poland Poznań 2016 (22-23 września) za projekt Rehabilitation with Amy, została przyznana zespołowi, którego członkami są trzej studenci Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej.

Nagroda Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Dr inż. Adam Dziekoński został jednym z 25 laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015. Nagrodzona rozprawa pt. "Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA" (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki), została obroniona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we wrześniu 2015r.

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.