Dyplom roku dla naszej absolwentki!

Podczas ceremonii Święta Uczelni wyróżniono najlepsze prace dyplomowe obronione w 2018 r. na każdym z wydziałów Politechniki Gdańskiej. Autorzy prac otrzymali nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej „Dyplom Roku” wraz z pamiątkowymi statuetkami. Wśród laureatów konkursu statuetkę otrzymała absolwentka naszej Katedry mgr inż. Luiza Leszkowska. Praca laureatki zrealizowana pod opieką dr. inż. Łukasza Kulasa (promotor) oraz mgr. inż. Mateusza Rzymowskiego (konsultant pracy), pt.: „Wielowarstwowa antena planarna z warstwą superstratu do zastosowań satelitarnych w pasmie X" dotyczy nowej konstrukcji anteny, która może być zastosowana w nanosatelitach typu CubeSat np. do szybkiej transmisji obrazów rejestrowanych przez satelity pracujące w konstelacjach.

Pani Luiza za tę samą pracę otrzymała niedawno Nagrodę Naukową III stopnia Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej  za najlepszą studencką pracę magisterską z zakresu inżynierii kosmicznej w kategorii prac magisterskich.

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

Załączone pliki