InventSim: komercyjna premiera symulatora elektromagnetycznego do projektowania pasywnych układów mikrofalowych i anten wykorzystującego wyniki badań naukowych prowadzonych w KIMiA!

Założona przez pracowników KIMiA spółka spin-off EM Invent, po wielu latach pracy nad pełnofalowym symulatorem pól elektromagnetycznych oficjalnie wydaje jako produkt komercyjny zaawansowane oprogramowanie InventSIM wykorzystujące wyniki badań naukowych prowadzonych przez profesora Mrozowskiego i dr hab. inż. Adama Lamęckiego oraz ich współpracowników.

Spółka  przed laty zawarła z Politechniką Gdańską umowę licencyjną pozwalającą na komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych,  a  obecnie  jest partnerem KIMiA w projekcie Edison finansowanym przez  Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

InventSim, który ma swoje początki w projekcie Lider realizowanym i kierowanym w latach 2008-2011 przez dr hab. inż. Adama Lamęckiego, to trójwymiarowy symulator pól elektromagnetycznych, wykorzystujący metodę elementów skończonych (FEM), ale przede wszystkim  wiele z unikalnych rozwiązań z zakresu CAD i elektrodynamiki obliczeniowej, z których wiele opracowanych zostało w KIMiA  i które umożliwiają znaczne (w porównaniu do klasycznego FEM) skrócenie czasu symulacji i skuteczną optymalizację, zwłaszcza filtrów mikrofalowych. Zysk czasowy i poprawa skuteczności są tak duże, że doktoranci KIMiA, którzy  korzystali z  wersji wczesnych wersji oprogramowania nazwali InventSim „supersolverem”.

Szczególny nacisk położony został na prostotę i estetykę GUI oraz na łatwość obsługi i parametryzacji geometrii. Program umożliwia definiowanie dowolnej geometrii 3D, w tym anten i układów planarnych, a następnie za pomocą kilku prostych kroków wyznaczyć funkcje przenoszenia układu w szerokim pasmie częstotliwości. W przypadku anten możliwe jest także wyznaczenie charakterystyk promieniowania.

InventSim w wielu aspektach przewyższa inne komercyjne symulatory FEM, w tym symulatory będące standardem przemysłowym, zwłaszcza pod względem szybkości obliczeń i jakości optymalizatorów.  Stało się to możliwe, gdyż przy optymalizacji stosowana jest technika płynnej deformacji siatki i metody redukcji rzędu modelu, dzięki którym obliczenia odpowiedzi układu w pasmie częstotliwości w trakcie optymalizacji są kilkanaście lub wręcz kilkadziesiąt razy szybsze. Jedną z ważnych cech symulatora jest możliwość ręcznego dostrojenia projektu z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym efektów wprowadzanych zmian geometrii na parametry rozproszenia układu. Co więcej, przy optymalizacji filtrów wykorzystywane są własne rozwiązania, cechujące się bardzo szybką zbieżnością do rozwiązania.

InventSim można integrować z własnym kodem napisanym np w Matlabie,  dzięki temu, że wiele funkcji jest dostępnych poprzez interface COM.

Więcej informacji na stronie www.inventsim.com

Załączone pliki