Mikrofale za oceanem

Na przełomie maja i czerwca w USA w Bostonie odbyły się dwie międzynarodowe konferencje, w których wzięli udział pracownicy KIMA: Martyna Mul, Damian Szypulski i Grzegorz Fotyga. Pierwsza konferencja, IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (2019 NEMO), odbyła się w dniach 29-31 maja 2019.

W ramach konferencji, uczestnicy mieli możliwość poznać najnowsze wyniki badań w dziedzinie symulacji numerycznych i algorytmów w projektowaniu systemów mikrofalowych. Dr Fotyga oraz Damian Szypulski zaprezentowali również wyniki swoich badań prowadzonych w ramach projektu „EDISOn - Electromagnetic Design of flexIble SensOrs”. Prezentacje Damiana dotyczyły wykorzystania wektorów własnych w procesie redukcji rzędu modelu w metodzie elementów skończonych, natomiast dr Fotyga zaprezentował algorytm wielopunktowej redukcji rzędu modelu do szybkich symulacji radarowych. Damian został w tym roku stypendystą programu PROM, z którego środków został sfinansowany koszt jego wyjazdu. Po konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić kampus MIT i Harvardu. Spotkali też zaprzyjaźnionych z katedrą profesorów – Valentina de la Rubię i Roberto Gómez-García (selfie;)

 

Zaraz po NEMO, w dniach 2-7 czerwca 2019, odbyła się druga konferencja - International Microwave Symposium 2019. IMS jest największą na świecie konferencją w dziedzinie technik mikrofalowych, która corocznie zrzesza tysiące naukowców oraz przedstawicieli przemysłu. IMS oferuje wiele sesji tematycznych, warsztatów i kursów na temat najnowocześniejszych trendów, m.in. 5G czy uczenia maszynowego. Tegoroczna wystawa na IMS składała się z ponad 600 wystawców z całego świata, prezentujących najnowocześniejsze materiały, urządzenia, komponenty i podsystemy, a także oprogramowanie do projektowania i symulacji oraz sprzęt do testowania / pomiarów. Martyna i Damian wzięli udział w konferencji jako laureaci programu dla doktorantów organizowanego przez stowarzyszenie IEEE MTT-S, "PHD Student Sponsorship Initiative", w ramach którego został sfinansowanych ich pobyt. W tym roku w programie wzięło udział około 40 doktorantów, z czego większość prowadzi badania na uniwersytetach w USA. Uczestnicy mieli okazję być świadkami nadania prof. Józefowi Modelskiemu tytułu "Honorowego Członka IEEE MTT-S". Jest to najwyższe wyróżnienie w stowarzyszeniu i dotychczas nadano tylko 16 takich tytułów. Prof. Modelski jest pierwszym w historii laureatem spoza USA – również selfie z tej okazji.

 

Załączone pliki