Nowy Przewodniczący Zarządu Oddziałów AP03/AES10/MTT17

W wyniku ogólnopolskich wyborów przeprowadzonych w grudniu 2019 roku, dr hab. inż Krzysztof Nyka został powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Połączonych Oddziałów AP03/AES10/MTT17, Stowarzyszenia Polska Sekcja IEEE (AP/AES/MTT Joint Chapter, Poland Section IEEE) na kadencję 2020-2022. Funkcję sekretarza Zarządu pełnić będzie również pracownik naszej Katedry, mgr inż. Mateusz Rzymowski.