Seminarium Centrum Technologii Cyfrowych

W środę 19.02.2020 r. w godzinach 9:00 – 17:00 odbędzie się seminarium Centrum Technologii Cyfrowych ( www.pg.edu.pl/badawcza), w Audytorium nr 2 w nowym budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI B). Organizatorem przedsięwzięcia jest profesor uczelni zatrudniony w WETI dr hab. inż. Łukasz Kulas, który pełni funkcję koordynatora Centrum. Głównym celem seminarium będzie poznanie potencjału zespołów Politechniki Gdańskiej zainteresowanych wejściem w skład Centrum Technologii Cyfrowych, co w kolejnym kroku pozwoli na optymalne ustalenie najważniejszych zasad jego działania.

Seminarium rozpoczęte zostanie prezentacją głównych założeń Uczelni Badawczej oraz najważniejszych korzyści, na jakie mogą liczyć zespoły wchodzące w skład Centrum Technologii Cyfrowych. Następnie rozpoczną się sesje, w których przedstawiciele zespołów naukowych zainteresowanych wejściem w skład Centrum Technologii Cyfrowych zaprezentują swój potencjał. Prezentacje te będą miały jedynie charakter sygnalizacyjny – bardziej dogłębne przedstawienie proponowanej tematyki badawczej odbędzie się w trakcie kolejnych seminariów. Ostateczna agenda spotkania dostępna będzie w najbliższym czasie.

W celu ułatwienia zainteresowanym zespołom przygotowania zwartej prezentacji, przygotowano szablon (do pobrania z repozytorium pod adresem: link ), w którym po slajdzie tytułowym znajdują się dwa slajdy zawierające wprowadzenie. Pozwolą one na zapoznanie słuchaczy z tematyką proponowanych badań. Kolejne dwa slajdy pozwolą zaprezentować najważniejsze osiągnięcia zespołu. Następne slajdy umożliwiają przedstawienie najbliższych planów oraz syntetyczne podsumowanie osiągnięć zespołu. W ten sposób każda z prezentacji będzie mogła być wygłoszona w 7-8 minut. Ostatnim elementem szablonu, który nie będzie prezentowany, są slajdy zawierające zestawienie sukcesów publikacyjnych, projektowych i wdrożeniowych (w przypadku, gdy danej działalności zespół nie prowadzi należy usunąć odpowiedni slajd). Slajdy te ułatwią analizę potencjału zespołów, która przeprowadzona zostanie po seminarium.

Przedstawiciele zespołów naukowych zainteresowani zaprezentowaniem swojego potencjału w trakcie seminarium proszeni są o wypełnienie załączonego szablonu prezentacji i odesłanie go na adres magdalena.haas@pg.edu.pl, najpóźniej do czwartku 13.02 do godziny 14:00. W przypadku większych zespołów badawczych (np. 15-sto osobowych), których tematyka badawcza jest szczególnie szeroka, przewidywana jest możliwość prezentacji 14-16 minutowych.