Wykłady prof. Roberto Garcia-Gomez - cz. 2

Profesor Roberto Garcia-Gomez (visiting profesor) na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019, zaprasza na wykłady dotyczące projektowania filtrów mikrofalowych. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczyna się cykl na poziomie zaawansowanym przeznaczony dla studentów 2 semestru studiów magisterskich, ale zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie projektowanie układów mikrofalowych. 

Poniżej terminy wykładó

25 kwietnia - 14:15 - 18:00
26 kwietnia - 10:15 - 14:00 (część praktyczna w laboratorium 713)
6 maja - 14:15 - 18:00
7 maja - 14:15 - 18:00
8 maja - 14:15 - 18:00
9 maja - 14:15 - 18:00
10 maja - 10:15 - 14:00 (część praktyczna w laboratorium 713)

pierwsze zajęcia będą prowadzone w sali 705/707 - co do kolejnych przekażemy informacje na bieżąco.