Zaproszenie na seminarium

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z absolwentem naszej Katedry dr. inż. Michałem Polewskim, pracownikiem firmy Thales z Holandii, które odbędzie się w środę 13 listopada o godzinie 14:15 w sali 207 NE. Na spotkaniu dr Polewski przedstawie prezentacje pt. "Ewolucja systemów radarowych w firmie Thales NL z perspektywy rozwoju układów antenowych". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie studentów.

Streszczenie: Autor przedstawi zmiany zachodzące w systemach radarowych firmy Thales NL z perspektywy rozwoju układów antenowych. Zostaną omówione zarówno radary przeszukujące jak i śledzące na przykładach anten z pojedyńczą oraz wieloma wiązkami (multi-beam). Autor poruszy zagadnienia pomiarowe i testowe wybranych systemów. W trakcie prezentacji będzie można dowiedzieć się o możliwościach i obecnych warunkach stażu oraz propozycjach projektów prac dyplomowych dla studentów z różnych specjalizacji w firmie Thales NL.

Biografia: Michał Polewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W roku 1999 ukończył studnia w Katedrze Techniki Mikrofalowej i Antenowej a w roku 2002 uzyskał dyplom magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2005 ukończył pracę doktorską pt. “Rozpraszanie fal elektromagnetycznych w strukturach zawierających obiekty cylindryczne” (promotor prof. Jerzy Mazur) otrzymując stopień naukowy doktora (z wyróżnieniem). W 2006 praca uzyskała drugą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu radiokomunikacji i multimediów ufundowaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W latach 2004-2007 pracował w firmie Satel jako specjalista w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zdobyte w firmie Satel doświadczenie praktyczne w połączniu z wiedzą teoretyczną z zakresu techniki mikrofalowej i antenowej umożliwiło uzyskanie pracy w firmie NXP (były Philips Semiconductors), w której w latach 2007-2009 pracował nad zagadnieniami komunikacji bezprzewodowej w układach o wysokiej skali integracji (NXP Belgia) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (np. odporność układów scalonych na wyładowania elektrostatyczne, NXP Holandia). Pod koniec roku 2009 rozpoczął pracą w firmie Thales Nederland gdzie zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, pomiarami i analizą szyków anten sterowanych fazowo (phased array antennas). Szyki anten wykorzystywane są jako ważny element systemów radarowych budowanych przez firmę Thales. Obecnie część jego pracy stanowią projekty badawczo-rozwojowe w zakresie rozwiązań antenowo-radarowych gdzie niektóre z nich realizowane są we współpracy z instytutami naukowymi jak również uczelniami technicznymi.