Dla kandydatów

Profil - Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

Inżynieria mikrofalowa i antenowa przygotowuje przyszłych inżynierów do projektowania i obsługi nowoczesnych układów i urządzeń wykorzystujących fale radiowe oraz bezprzewodowych systemów wbudowanych. Katedra zapewnia dostęp do najnowszej generacji sprzętu pomiarowego (analizatory sieci/widma oraz oscyloskopy działające w pasmie do kilkudziesięciu GHz, komora bezechowa do badania anten) oraz oprogramowania CAD (ADS, FEKO, HFSS, Altium Designer).

Prezentacja profilu znajduje sie pod odnośnikiem: Prezentacja profilu IMiA

Przedmoity nauczane w ramach profilu:

 1. Projektowanie urządzeń bezprzewodowych
 2. Anteny w komunikacji bezprzewodowej
 3. Systemy komunikacji bezprzewodowej
 4. Programowanie mikromodułów komunikacyjnych
Szczegółowy opis przedmiotów znajduje się pod odnośnikiem: Opis przedmiotów

 

Specjalność - Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej

Inżynieria komunikacji bezprzewodowej - kształci specjalistów przygotowanych do projektowania zarówno nowoczesnych układów i urządzeń stosowanych we współczesnych systemach wykorzystujących fale radiowe, jak i bezprzewodowych systemów wbudowanych. Absolwenci potrafią sprawnie obsługiwać nowoczesne środowiska symulacyjne (CAD) i pomiarowe (CAM) w zakresie elementów, układów oraz systemów, a także tworzyć oprogramowanie dla mikromodułów komunikacyjnych, urządzeń mobilnych oraz konstruować kompletne systemy wbudowane.

Specjalność w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej o nazwie "Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej" została wprowadzona w roku akademickim 2006/2007 i dostępna jest dla podkierunków Telekomunikacja i Elektronika.

Prezentacja specjalności znajduje sie pod odnośnikiem: Prezentacja specjalności IKB

Przedmoity nauczane w ramach specjalności:
 1. Zintegrowane układy pasywne w komunikacji bezprzewodowej
 2. Zintegrowane układy aktywne w komunikacji bezprzewodowej
 3. Kompatybilność elektromagnetyczna urzšdzeń zintegrowanych
 4. Przestrzenie inteligentne
 5. Automatyzacja miernictwa bardzo wysokich częstotliwości
 6. Układy zintegrowane w komunikacji bezprzewodowej
 7. CAD w projektowaniu układów i systemów bardzo wysokich częstotliwości
 8. Zastosowania technologii bezprzewodowych
 9. Technologie mobilne
 10. Wykład monograficzny - technologie bezprzewodowe

Program specjalności IKB został tak ustalony, aby różnice programowe dla studentów z subkierunku Telekomunikacja były niewielkie. W przypadku znalezienia się na specjalności każdemu studentowi (EiT) oferujemy nieodpłatne szkolenie Inżynieria mikrofal w komunikacji bezprzewodowej oferowane przez Centrum Doskonałości WiComm, które w zupełności wyrównuje wszelkie różnice programowe.

W ramach specjalności dla studentów dostępne będą tematy dyplomów zarówno konstrukcyjne, koncepcyjno-systemowe, jak i informatyczne obejmujące: sieci WiFi, WiMax, Bluetooth, ZigBee, UWB, RFID, sensory bezprzewodowe, telefonia komórkowa 3G/4G, radary antykolizyjne, GPS, Galileo.

Sylwetka absolwenta nowej specjalności

Profil kształcenia absolwenta specjalności odpowiada na gwałtownie rosnące na rynku zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania, pomiarów i eksploatacji urządzeń w nowoczesnych systemach komunikacji bezprzewodowej i kablowej, wykorzystujących sygnały b.w.cz. (w tym mikrofale, fale milimetrowe i optyczne), takich jak bezprzewodowe sieci komputerowe (WiFi, WiMax,) telefonia komórkowa 3G/4G, bezprzewodowe sieci bliskiego zasięgu (Bluetooth, UWB), systemy radiolokacji i nawigacji (GPS, Galileo, radary motoryzacyjne), sensory bezprzewodowe (ZigBee, iMote), etykiety radiowe RFID, radio cyfrowe (SDR). Studenci uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie:

 • wspomaganego komputerem projektowania (CAD) systemów i urządzeń b.w.cz. w różnych technologiach (PCB, wielowarstwowe LTCC, zintegrowane) - układów generacji, wzmacniania, filtracji, modulacji, konwersji częstotliwości, detekcji oraz anten i systemów antenowych jak również fotoniki,
 • zagadnień dotyczących konstruowania i technologii urządzeń, kompatybilności elektromagnetycznej (promieniowanie i eliminacja zakłóceń), propagacji fal elektromagnetycznych w złożonych środowiskach (np. budynki i środowisko miejskie) miernictwa (w tym wspomaganego komputerem - CAM) układów, urządzeń i systemów b.w.cz.

Szczególny nacisk jest położony na wykształcenie umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami inżynierskimi CAD oraz CAM dla systemów i urządzeń b. w. cz. Katedra dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem oraz aparaturą pomiarową, w laboratoriach miernictwa b. w. cz., fotoniki, techniki antenowej, CAD układów mikrofalowych i antenowych. Na bazie kadry, wiedzy oraz zasobów sprzętowych Katedry IMiA działa Centrum Doskonałości Inżynierii Systemów komunikacji Bezprzewodowej - WiComm

Absolwenci specjalności mają kwalifikacje poszukiwanego specjalisty określanego w świecie mianem RF Engineer. Zatrudniani są w kraju i za granicą w przedsiębiorstwach i instytucjach o następujących profilach działalności: projektowanie i produkcja urządzeń, układów i anten b.w.cz. (w tym ich instalacja, eksploatacja oraz badania w laboratoriach instytutów naukowych i przemysłowych) oraz planowanie, projektowanie i konsulting dla potrzeb systemów komunikacji bezprzewodowej, kablowej i światłowodowej, takich jak telefonia komórkowa, telewizja kablowa, sieci komputerowe, elektronika użytkowa.

Z Katedrą stale współpracują firmy zrzeszone w Pomorskim Klastrze ICT INTERIZON, który jest siecią współpracy w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej. Działania prowadzone przez Centrum Doskonałości WiComm w ramach tej współpracy skutkują zwiększeniem zapotrzebowania firm zarówno na nowe projekty jak i nowych pracowników. Przykładowe firmy krajowe zatrudniające naszych absolwentów:

 1. Intel
 2. Radmor
 3. Telkom Telmor
 4. TP Emitel
 5. Chipidea
 6. TeleMobile
 7. Centrum Techniki Morskiej (CTM)
 8. Telecom-Service
 9. Partnertech
 10. DGT
 11. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT)
 12. Vector
 13. Sevenet
 14. Satel
 15. Mobi Telekom
 16. Spinner
 17. Itel
 18. Techno-Service