Nagrody i Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia międzynarodowe

Nagrody IEEE

 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski - tytuł Fellow IEEE za "contributions to the theory of guided waves and computational electromagnetics"
 • dr inż. Łukasz Kulas - IEEE MTT Society Graduate fellowship (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • mgr inż. Adam Dziekoński - IEEE MTT Society Undergraduate fellowship (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)

NVIDIA Research Center Award

 • Zespoł pod kierownictwem prof. Michała Mrozowskiego (2012,2013) - LINK

Nagrody i wyróżnienia na konferencjach międzynarodowych

 • mgr inż. Łukasz Kulas - wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat na międzynarodowej konferencji MIKON 2002
 • mgr inż. Adam Lamęcki - nagroda w konkursie na najlepszy referat na międzynarodowej konferencji MIKON 2006
 • dr inż. Rafał Lech - Wyróżnienie "Young Scientist Contest on Presentation Concerning Advanced Simulation and Modelling" - MIKON2008
 • dr inż. Rafał Lech i dr inż. Adam Kusiek - I nagroda EuMA Young Scientist Prize - 4th Micowave and Radar Week MRW 2010
 • mgr inż. Jakub Podwalski - AP-RASC'10 Young Scientist Award - Asia-Pacyfic Radio Science Conference 2010
 • mgr inż. Łukasz Sorokosz - Rohde Schwarz Young Scientist Award - Radioelektronika 2011
 • mgr inż. Natalia Leszczyńska - nagroda polskiej sekcji IEEE oraz AP/AES/MTT JOINT CHAPTER za najlepszą prezentację publikacji w ramach konkursu "The best young scientist presentation" na konferencji MIKON 2012
 • mgr inż. Grzegorz Fotyga - nagroda European Microwave Association za najlepszą prezentację publikacji w ramach konkursu "The best young scientist presentation" na konferencji MIKON 2012
 • mgr inż. Natalia Leszczyńska - I nagroda EuMA Young Scientist Prize na konferencji MIKON 2014

Nagrody i wyróżnienia krajowe

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (1995 - za rozprawę habilitacyjną)
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (1998 - za wybitne osiągnięcia naukowe (monografia))
 • dr inż. Michał Rewieński (2001 - za rozprawę doktorską; promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Piotr Kozakowski (2004 - za rozprawę doktorską; promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Łukasz Kulas (2007 - za rozprawę doktorską; promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Adam Lamęcki (2008 - za rozprawę doktorską; promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Adam Dziekońsk (2016 - za rozprawę doktorską; promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy: dr inż. Adam Lamęcki)

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • dr hab. inż. Jerzy Chramiec (1996) - nagroda indywidualna
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (2005) - nagroda indywidualna
 • dr inż. Adam Lamęcki (2011) - stypendium Ministra dla młodych naukowców
 • dr inż. Łukasz Kulas (2011) - stypendium Ministra dla młodych naukowców

Polska Akademia Nauk

 • członek korespondent PAN (2013) prof. Michal Mrozowski

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Subsydium profesorskie:
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (2001)
Stypendium dla młodych naukowców:
 • mgr inż. Piotr Kozakowski (2004, 2005)
 • mgr inż. Łukasz Kulas (2005, 2006)
 • mgr inż. Adam Lamęcki (2006)
 • mgr inż. Rafał Lech (2007, 2008)
 • mgr inż. Piotr Kowalczyk (2008)
 • mgr inż. Adam Kusiek (2010, 2011)
 • mgr inż. Piotr Kurgan (2010)
 • mgr inż. Wojciech Marynowski (2011)
 • mgr inż. Adam Dziekoński (2012,2013)

Nagrody Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokom. i Technik Multimed.

Konkurs na Najlepszą Pracę Doktorską z dziedziny Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych:
 • dr inż. Piotr Przybyszewski (2003) II nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Piotr Kozakowski (2004) III nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Michał Polewski (2006) II nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur)
 • dr inż. Łukasz Kulas (2007) Wyróżnienie (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Adam Lamęcki (2008) I nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • dr inż. Rafał Lech (2008) Wyróżnienie (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur)
 • dr inż. Adam Kusiek (2011) II nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur)
 • dr inż. Grzegorz Fotyga (2017) Wyróżnienie (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Nyka) 

"InnoDoktorant" - stypendia dla doktorantów

 • mgr inż. Wojciech Marynowski (2008) (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur)
 • mgr inż. Mariusz Pergoł (2010) (promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz)
 • mgr inż. Łukasz Szydłowski (2013) (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • mgr inż. Piotr Kurgan (2013) (promotor: doc. dr hab. inż. Marek Kitliński)
 • mgr inż. Adam Dziekoński (2014) (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki)
 • mgr inż. Grzegorz Fotyga (2014) (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Nyka)

Nagrody AP/AES/MTT Joint Chapter, Polskiej Sekcji IEEE

Konkurs na najlepszą prace magisterską w dziedzinie mikrofal, techniki antenowej i systemów radiolokacyjnych:
 • mgr inż. Piotr Kozakowski (1998) II nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • mgr inż. Michał Rewieński (2000) I nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • mgr inż. Łukasz Kulas (2002) I nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)
 • mgr inż. Michał Kujałowicz (2006) III nagroda (promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz)
 • mgr inż. Grzegorz Fotyga (2010) II nagroda (promotor: dr inż. Krzysztof Nyka)
 • mgr inż. Tomasz Majewski (2010) I nagroda (promotor: dr inż. Krzysztof Nyka)
 • mgr inż. Adrian Bekasiewicz (2012) I nagroda (promotor: doc. dr hab. inż. Marek Kitliński)
 • mgr inż. Bronisław Płotka (2012) III nagroda (promotor: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski)

Stypendia Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Stypendium Wyjazdowe ETIUDA:
 • mgr inż. Adam Dziekonski (2013) - University of Calgary - Kanada
 • mgr inż. Łukasz Szydłowski (2013) - École Polytechnique de Montréal - Kanada

Inne nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda na Targach Technikon 2006 w kategorii najlepsze wdrożenie dla Centrum Doskonałosci WiComm
 • Nagroda na Targach Technikon - Innowacje 2008 - Medal w konkursie Innowacje 2008 dla Centrum Doskonałosci WiComm za hybrydowy system kontroli dostępu (WiRFID)
 • Nagroda na Targach Technikon - Innowacje 2008 - Medal w konkursie Innowacje 2008 dla Centrum Doskonałosci WiComm za Autonomiczny Obiekt Latający (AOL)
 • Nagroda na Targach Technikon - Innowacje 2008 - wyróżnienie III stopnia w konkursie o Medal Mercurius Gedanensis dla Centrum Doskonałosci WiComm za Bezprzewodowy system przywoławczy (BSP)
 • Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza nazywana 'Gdańskim Noblem' dla prof. dra hab. inż. Michała Mrozowskiego
 • Nagroda Specjalna w Konkursie o Grand Prix im. prof. Roberta Szewalskiego dla Centrum Doskonałosci "WiComm" za system "Zoltar" z inteligentną siecią sensorów bezprzewodowych.
 • Nagroda Intela za najlepszą pracę magisterską dotyczącą technologii bezprzewodowych - mgr inż. Wojciech Jesionkowski (promotor dr inż. Krzysztof Nyka)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dra inż. Bogdana Janiczaka
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2005 - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej

 • 2005 rok - prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur - nagroda indywidualna III stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2004
 • 2005 rok - Zespół prof. dra hab. inż. Michała Mrozowskiego - nagroda zespołowa I stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2004
 • 2006 rok - Zespół prof. dra hab. inż. Michała Mrozowskiego - nagroda zespołowa II stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2005
 • 2007 rok - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski - nagroda indywidualna I stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2006
 • 2007 rok - dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz - nagroda indywidualna III stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2006
 • 2007 rok - dr inż. Rafał Lech - nagroda za wybitne osiągniecia naukowe w roku 2006
 • 2007 rok - dr inż. Łukasz Kulas - nagroda za wybitne osiągniecia naukowe w roku 2006
 • 2008 rok - dr inż. Rafał Lech - nagroda dla "Młodych Pracowników Nauki" w 2007 roku;
 • 2008 rok - mgr inż. Piotr Kowaczyk, dr inż. Rafał Lech i dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz - nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2007 roku;
 • 2009 rok - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, dr inż Łukasz Kulas, dr inż Krzysztof Nyka - nagroda zespołowa I stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2008;
 • 2010 rok - dr inż Łukasz Kulas, dr inż Krzysztof Nyka - nagroda zespołowa II stopnia za wyróżniającą działalność organizacyjną w roku 2009;
 • 2011 rok - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, dr inż Łukasz Kulas, dr inż Krzysztof Nyka - nagroda zespołowa I stopnia za wybitne osiągniecia naukowo-badawcze w roku 2010;