Specjalność badawcza

Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory), realizowane techniką mikrofalowych układów scalonych, które są powszechnie stosowane we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Prowadzone są również prace badawcze nad wykorzystaniem mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie) oraz prace nad wykorzystaniem hipertermii mikrofalowej i niskoczęstotliwościowej w terapii nowotworów. Znaczna część aktywności badawczej dotyczy metod obliczeniowych oraz zastosowań elektrodynamiki w technice mikrofalowej.

Specjalność dydaktyczna

Specjalność dydaktyczna uwzględnia specyfikę techniki mikrofalowej, stosowanej powszechnie we współczesnej telekomunikacji, szczególnie w telefonii komórkowej. Katedra dysponuje nowoczesnymi symulatorami układów i systemów (ADS, Sonnet, QuickWave), pracownią technologiczną (wykonywanie layoutu), stanowiskiem do badania anten mikrofalowych, laboratorium techniki światłowodowej, najnowszymi przyrządami umożliwiającymi automatyczne pomiary parametrów układów mikrofalowych w zakresie do 40 GHz. Ww. oprzyrządowanie jest wykorzystywane w procesie dydaktycznym, w efekcie czego studenci poznają od strony teoretycznej (symulacja komputerowa) oraz praktycznej (realizacja wybranych elementów i układów oraz ich pomiary) najnowszą technikę i technologię mikrofalową. Istotną częścią procesu dydaktycznego jest zapoznanie studentów ze współczesnymi systemami telekomunikacyjnymi i radiolokacyjnymi (w ramach opcji zorientowanej na systemy).

Oferowane usługi badawcze

Katedra dysponuje pracownią technologiczną, umożliwiającą realizację układów w technologii HMUS, analizatorem wektorowym pracującym w zakresie do 40 GHz, analizatorami skalarnymi, analizatorem widma sygnału oraz stanowiskiem do badań anten (archeoic chamber) w pasmie 8−18GHz, co umożliwia realizację i badania szerokiej gamy elementów i układów mikrofalowych.

Oferowane usługi badawcze dotyczą niżej wymienionych tematów:

  • pełnofalowe metody analizy struktur 2D i 3D,
  • opracowywanie i zrównoleglanie algorytmów numerycznych,
  • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze, modulatory, generatory, anteny mikropaskowe itp.),
  • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal,
  • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii,
  • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka).