Oferowane usługi badawcze

Katedra dysponuje pracownią technologiczną, umożliwiającą realizację układów w technologii HMUS, analizatorem wektorowym pracującym w zakresie do 40 GHz, analizatorami skalarnymi, analizatorem widma sygnału oraz stanowiskiem do badań anten (archeoic chamber) w pasmie 8−18GHz, co umożliwia realizację i badania szerokiej gamy elementów i układów mikrofalowych.

Oferowane usługi badawcze dotyczą niżej wymienionych tematów:

  • pełnofalowe metody analizy struktur 2D i 3D,
  • opracowywanie i zrównoleglanie algorytmów numerycznych,
  • projektowanie, technologia, pomiary charakterystyk elementów i układów mikrofalowych (np. sprzęgacze, cyrkulatory, izolatory, mieszacze, powielacze, modulatory, generatory, anteny mikropaskowe itp.),
  • automatyzacja pomiaru szumów w zakresie mikrofal,
  • opracowanie anten i systemów anten, również dla hipertermii,
  • opracowanie oprzyrządowania dla zastosowania mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie, suszenie, diagnostyka).