Specjalistyczne zaplecze obliczeniowe, obejmuje profesjonalne oprogramo­wanie CAD do projektowania systemów, planarnych obwodów b.w.cz. oraz symulacji elektromagnetycznej i projektowania struktur mikrofalowych 3D. Oprócz oprogramowania komercyjnego WiComm stosuje programy własne dedykowane skomplikowanym i zaawansowanym zagadnieniom elektromagnetycznym, takim jak:

  • badanie fal radiowych w budynkach i środowisku miejskim
  • automatyczne projektowanie i strojenie filtrów bardzo wysokiej dobroci
  • wydajna analiza złożonych struktur fotonicznych i metamateriałów
  • automatyczna generacja wielowymiarowych modeli elementów do symulacji obwodów w.cz. w standardzie SPICE

 

Spis oprogramowania specjalistycznego

Oprogramowanie specjalistyczne obejmuje m.in.:

Microwave Wizard

uWave Wizard to szybki i przyjazny dla użytkownika symulator mikrofalowy stworzony przez niemiecką firmę Mician. Pozwala analizować elementy pasywne zbudowane w oparciu o falowody i anteny, wykorzystuje metodę dopasowania rodzajów. Doskonale sprawdza się w projektowaniu filtrów falowodowych, jak również w analizie prowadnic transmitujących wysokie moce. Daje bardzo duże możliwości kształtowania charakterystyk częstotliwościowych, dzięki zastosowaniu metody syntezy za pomocą macierzy współczynników Cohna.


Matlab, Maple

Posiadamy licencje na programy Matlab 7.0.4 i Maple 9.5. Matlab jest kompleksowym narzędziem metamatycznym, używanym przez inżynierów na całym świecie. Pozwala rozwiązywać zagadnienia, wymagające wyższej matematyki przy jednoczesnej łatwości wizualizacji wyników. Maple umożliwia prowadzenie obliczeń o nieograniczonej precyzji numerycznej, rozwzywanie równań różniczkowych oraz wykonywanie operacji na symbolach zmiennych. Oba programy stanowią w zasadzie minijęzyki programowania integrowalne z C.


Promyk

"Promyk" to narzędzie do modelowania efektów propagacji fali elektromagnetycznej w pomieszczeniach zamkniętych. Może być używany do przewidywania wpływu rozmieszczenie nadajnika i odbiornika na moc sygnału odbieranego. Aplikacja "Promyk" może stać się nowym, potężnym narzędziem w rękach projektanta systemów bezprzewodowych. Dzięki programowi intensywne pomiary pola przestają być konieczne. Umożliwia to redukcję kosztów wprowadzania systemów bezprzewodowych w budynkach poprzez zmniejszenie czasu i wysiłku potrzebnego na planowanie systemu
Program pozwala na przewidywanie rozkładu pola e-m w pomieszczeniach zamkniętych. Aplikacja umożliwia symulację z uwzględnieniem zjawisk wielokrotnych odbić, dyfrakcji oraz transmisji przez stratne warstwy dielektryka. Wykonywanie obliczeń możliwe jest w dwóch trybach: szukania dróg propagacji i szukania przewidywanego poziomu mocy. Wizualizacja dla pierwszego trybu sprowadza się do przedstawienia wyniku poszukiwań dróg propagacji w postaci linii. Dla drugiego trybu obliczeń tworzona jest "mapa pokrycia", w której odcień jednego z kolorów odpowiada poziomowi przewidywanej mocy.


Agilent ADS

ADS to kolejna wersja symulatora stworzonego przez firmę Agilent (były dział Hewlett-Packard zajmujący się aparaturą pomiarowa). Pozwala w kompleksowy sposób analizować układy mikrofalowe - począwszy od prostego analizatora obwodów, poprzez pełnofalowy symulator, bazujący na metodzie momentów (Momentum) aż po badanie skomplikowanych parametrów, określających sprawność złożonych systemów telekomunikacyjnych (BER, EVM, konstelacje). Dodatkową zaletą pakietu ADS jest obecność wielu rozbudowanych bibliotek i modeli urządzeń, a takze możliwość stworzenia własnych. Projektowanie systemów jest ułatwione, dzięki możliwości analizy w dziedzinie czasu oraz częstotliwości.
Program pozwala na badanie struktur wielowarstwowych, znajdujących coraz szersze zastosowanie w technice b. w. cz., niestety analiza typowych struktur trójwymiarowych jest niemożliwa.


Sonnet 9.0

Sonnet działa w oparciu o metodę momentów, co pozwala uwzględnić wiele mechanizmów fizycznych. Umożliwia analizę struktur warstwowych. Jego największą zaletą jest wręcz intuicyjna obsługa, jednak interpretacja wyników wymaga pewnego doświadczenia. Szczególną uwagę należy zwrocić na rezonanse w zachowaniu układu - często są one spowodowane umieszczeniem badanej struktury w tzw. "metalowej puszcze", którą Sonnet generuje automatycznie. Pewnym wyróżnikiem tego symulatora jest możliwość zadawania struktur na planie okręgu.


Quick Wave 3D

Quick Wave 3D to uniwersalny, przyjazny dla użytkownika symulator elektromagnetyczny, bazujący na metodzie FDTD (metoda róznic skończonych w dziedzinie czasu). Znajduje zastosowanie w obliczaniu zagadnień związanych z techniką mikrofalową oraz techniką fal milimetrowych, takich jak:

  • dokładne obliczanie macierzy rozproszenia, uwzględniające dyspersję, propagację wielorodzajową, rodzaje zanikające zarówno w przypadku otwartych jak i zamkniętych zagadnień elektrodynamiki. Pozwala analizować struktury oparte o linie: mikropaskowe, koplanarne, współosiowe, falowody oraz prowadnice dielektryczne.
  • obliczanie charakterystyk, zysku, sprawności oraz rezystancji promieniowania rożnych typów anten: długich, łatowych, tubowych.
  • obliczanie rozkładu ciepła spowodowanego promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • określanie funkcji własnych, dobroci, jak i rozkładów pola rezonatorów,

Jego przewaga nad innymi symulatorami wynika ze zdolności analizowania struktur trójwymiarowych.