Pytania na egzamin

Pytania na egzamin I stopień EiT

Pytania na egzamin II stopień

 

Propozycje tematów prac dyplomowych KIMiA

Propozycje w roku 2020

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Po wybraniu tematu projektu dyplomowego inżynierskiego, dyplomant wypełnia (komputerowo) Kartę projektu dyplomowego inżynierskiego (Załącznik 3 regulaminu dyplomowania), drukuje w dwóch egzemplarzach i po zebraniu podpisów składa je w sekretariacie Katedry do 31 marca 2020. https://eti.pg.edu.pl/dziekanat-eti/druki-do-pobrania

Propozycje w roku 2019

Tematy prac magisterskich:LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2018

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2017

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2016

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2015

Tematy prac magisterskich: LINK

Propozycje w roku 2014

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2013

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK

Propozycje w roku 2012

Tematy prac magisterskich: LINK
Tematy prac inżynierskich: LINK