Pracownicy naukowo-dydaktyczni / Research and teaching staff

prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 718
(58) 347 18 73
prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 720
(58) 347 17 22
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
Zastępca kier. katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 724
(58) 347 1758
dr inż. Adam Dziekoński
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 718
(58) 347 18 73
dr inż. Grzegorz Fotyga
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 710
+48 58 3471573
dr inż. Piotr Kowalczyk
Adiunkt
(58) 348 62 99
dr inż. Łukasz Kulas
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 704
58 347 16 59
dr inż. Adam Lamęcki
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 708
(58) 347 29 17
dr inż. Rafał Lech
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 722
58 348 62 99
dr inż. Krzysztof Nyka
Starszy wykładowca
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 704
(58) 347 16 59
dr inż. Michał Rewieński
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 710
(58) 347 15 73
dr inż. Piotr Sypek
Adiunkt

Doktoranci / Ph.D. students

Inni pracownicy / Others

mgr inż. Karol Abratkiewicz
mgr inż. Mateusz Burtowy
Informatyk
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 716
(58) 347 28 02
Dawid Delewski
Technik informatyk
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 702
inż. Tobiasz Dryjański
Informatyk
mgr inż. Damian Duraj
Informatyk
mgr inż. Mateusz Groth
Informatyk
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 702
(58) 347 16 73
mgr inż. Magdalena Haas
Specjalista informatyk
mgr inż. Dariusz Juwa
Informatyk
inż. Przemysław Kwapisiewicz
Informatyk
inż. Luiza Leszkowska
Informatyk
inż. Marek Mioduszewski
Informatyk
inż. Mateusz Mul
Informatyk
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 305
583471049
mgr sztuki Dariusz Paetz
Specjalista informatyk
mgr inż. Wojciech Piechowski
Informatyk
mgr inż. Robert Piotrowski
Informatyk
mgr inż. Marek Płotka
mgr inż. Przemysław Popowicz
Informatyk
inż. Jakub Rewieński
Informatyk
mgr inż. Mateusz Rzymowski
Informatyk
mgr inż. Marek Suchowirski
mgr inż. Łukasz Szczygielski
Informatyk
mgr inż. Michał Tarkowski
Informatyk
mgr Sylwia Wielechowska
Specjalista
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 712
(58) 347 19 24