Kierownictwo

Kierownik Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
IEEE Fellow

 

WETI EA 712
Tel. +48 (58) 347 19 24
e-mail: mim@eti.pg.edu.pl; mim@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
dr hab. inż. Rafał Lech, prof. uczelni
IEEE Senior Member

 

WETI EA 722
Tel. +48 (58) 348 62 99
e-mail: rafal.lech@eti.pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Sylwia Wielechowska
Specjalista

 

WETI EA 712
Tel. +48 (58) 347 19 24
e-mail: sylwia.wielechowska@pg.edu.pl, sylwia.wielechowska@eti.pg.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

 

WETI EA 720
Tel. +48 (58) 347 17 22
e-mail: jem@eti.pg.edu.pl; jermazur@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz
IEEE Member

 

WETI EA 724
Tel. +48 (58) 347 17 58
e-mail: wlz@eti.pg.edu.pl; wlozieni@pg.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. uczelni
IEEE Member

 

WETI EA 722
Tel. +48 (58) 348 62 99
e-mail: pio.kow@gmail.com, piokowal@pg.edu.pl

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni
IEEE Senior Member

 

WETI EA 704
Tel. +48 (58) 347 16 59
e-mail: lukasz.kulas@eti.pg.edu.pl; lukasz.kulas@pg.edu.pl

dr hab. inż. Adam Lamęcki, prof. uczelni
IEEE Senior Member

 

WETI EA 708
Tel. +48 (58) 347 29 17
e-mail: adalamec@pg.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni
IEEE Senior Member, Chapter Chair AP/AES/MTT Poland Section IEEE

 

WETI EA 704
Tel. +48 (58) 347 16 59
e-mail: krznyka@pg.edu.pl

dr inż. Grzegorz Fotyga
Adiunkt
IEEE Member

 

WETI EA 710
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: grzfotyg@pg.edu.pl

dr inż. Michał Rewieński
Adiunkt

 

WETI EA 718
Tel. +48 (58) 347 18 73
e-mail: micrewie@pg.edu.pl

dr inż. Piotr Sypek
Adiunkt

 

WETI EA 718
Tel. +48 (58) 347 18 73
e-mail: piosypek@pg.edu.pl

mgr inż. Martyna Mul
Asystent, Doktorant
IEEE Member

 

WETI EA 710
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: martyna.czarniewska@pg.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Warecka
Asystent, Doktorant

 

WETI EA 703
Tel. +48 (58) 347 22 92
e-mail: warecka.malgorzata@gmail.com

mgr inż. Damian Szypulski
Informatyk, Doktorant

 

WETI EA 710
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: damian.szypulski@pg.edu.pl

 

mgr inż. Sebastian Dziedziewicz
Doktorant

 

WETI EA 725
Tel. +48 (58) 347 23 24
e-mail: sebastian.dziedziewicz@pg.edu.pl

 

mgr inż. Maciej Jasiński
Doktorant

 

WETI EA 725
Tel. +48 (58) 347 23 24
e-mail: maciej.jasinski@pg.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni i techniczni

mgr inż. Iwona Trzcińska
Samodzielny referent administracyjny, Informatyk

 

WETI NE 302
Tel. +48 (58) 347 20 64

e-mail: iwona.trzcinska@pg.edu.pl

Artur Olender
Referent techniczny

 

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73

e-mail: artolen1@pg.edu.pl

Pracownicy zatrudnieni w projektach badawczo-rozwojowych

dr inż. Abhishek Kumar Jha
Adiunkt

 

WETI EA 708
Tel. +48 (58) 347  29 17
e-mail:

 

 

 

 

mgr inż. Michał Tarkowski
Informatyk

 

WETI NE 306
Tel. +48 (58) 347 26 79
e-mail: mictarko@pg.edu.pl

mgr Agata Gizińska
Samodzielny referent administracyjny, Informatyk

 

WETI NE 302
Tel. +48 (58) 347 20 64

e-mail: agata.gizinska@pg.edu.pl

 

inż. Kacper Zubiel
Informatyk

WETI NE 306
Tel. +48 (58) 347 26 79
e-mail: kacper.zubiel@pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Rzymowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 61 57
e-mail: matrzymo@pg.edu.pl

ResearchGate, Google Scholar, ORCID, LinkedIn

mgr inż. Damian Duraj
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 61 57
e-mail: damduraj@pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Groth
Informatyk

 

WETI EA 703
Tel. +48 (58) 347 22 92
e-mail: matgroth@pg.edu.pl

Krzysztof Borawski
Informatyk

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: krzysztof.borawski@pg.edu.pl

mgr inż. Dariusz Juwa
Informatyk

 

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73
e-mail: darjuwa@pg.edu.pl

mgr inż. Robert Piotrowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 61 57
e-mail: robpiot1@pg.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szczygielski
Informatyk

 

WETI NE 302
Tel. +48 (58) 347 20 64
e-mail: lukszczy@pg.edu.pl

mgr inż. Wojciech Piechowski
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 348 10 49
e-mail: wojpiech@pg.edu.pl

mgr sztuki Dariusz Paetz
Specjalista informatyk

 

telepraca
e-mail: darpaetz@pg.edu.pl

mgr inż. Tobiasz Dryjański
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: tobdryja@student.pg.gda.pl

inż. Kamil Domański
Informatyk

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73
e-mail: kamil.domanski@pg.edu.pl

mgr inż. Marek Mioduszewski
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: marek.mioduszewski@pg.edu.pl

mgr inż. Przemysław Kwapisiewicz
Informatyk

 

WETI Ne 305
Tel. +48 (58) 34710 49
e-mail: przemyslaw.kwapisiewicz@pg.edu.pl, przemyslaw.kwapisiewicz@wicomm.pl

mgr inż. Luiza Leszkowska
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 61 57
e-mail: luileszk@pg.edu.pl

inż. Jakub Rewieński
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: jakub.rewienski@pg.edu.pl

mgr inż. Kamil Trzebiatowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 347 61 57
e-mail: kamil.trzebiatowski@pg.edu.pl

inż. Marcin Borawski
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 348 10 49
e-mail: marboraw@pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Czeleń
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 61 57
e-mail: matczele@pg.edu.pl

inż. Tristian Wójciak
Technik informatyk

 

WETI NE 306
Tel. +48 (58) 347 10 49
e-mail: triwojci@pg.edu.pl

 

Andrzej Kitowicz

 

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73
e-mail: andrzej.kitowicz@pg.edu.pl