Kierownictwo

Kierownik Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG

 

WETI EA 712
Tel. +48 (58) 347 19 24
e-mail: mim@eti.pg.edu.pl; mim@pg.edu.pl

HOMEPAGE, ORCID, ResearcherID, Google scholar

Zastępca Kierownika Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw. PG

 

WETI EA 724
Tel. +48 (58) 347 17 58
e-mail: wlz@eti.pg.edu.pl; wlozieni@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Sylwia Wielechowska
Specjalista

 

WETI EA 712
Tel. +48 (58) 347 19 24
e-mail: sylwia.wielechowska@pg.edu.pl, sylwia.wielechowska@eti.pg.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG

 

WETI EA 720
Tel. +48 (58) 347 17 22
e-mail: jem@eti.pg.edu.pl; jermazur@pg.edu.pl

Google scholar, ResearchGate

dr inż. Adam Dziekoński
Adiunkt, Informatyk

 

WETI EA 718
Tel. +48 (58) 347 18 73
e-mail: adadziek@pg.edu.pl

ORCID, ResearcherID, Google scholar, ResearchGate

dr inż. Grzegorz Fotyga
Adiunkt

 

WETI EA 718
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: grzfotyg@pg.edu.pl

ResearchGate

dr inż. Piotr Kowalczyk
Adiunkt

 

WETI EA 722
Tel. +48 (58) 348 62 99
e-mail: pio.kow@gmail.com, piokowal@pg.edu.pl

HOMEPAGE, ORCID, Google scholar, ResearchGate

dr inż. Łukasz Kulas
Adiunkt

 

WETI EA 704
Tel. +48 (58) 347 16 59
e-mail: lukasz.kulas@eti.pg.edu.pl; lukasz.kulas@pg.edu.pl

ResearchGate, ORCID

dr inż. Adam Lamęcki
Adiunkt

 

WETI EA 708
Tel. +48 (58) 347 29 17
e-mail: adalamec@pg.edu.pl

ResearchGate

dr inż. Rafał Lech
Adiunkt

 

WETI EA 722
Tel. +48 (58) 348 62 99
e-mail: rafal.lech@eti.pg.edu.pl

HOMEPAGEResearcherID, ORCID, Google scholar, Scopus, ResearchGate

dr inż. Krzysztof Nyka
Starszy wykładowca

 

WETI EA 704
Tel. +48 (58) 347 16 59
e-mail: krznyka@pg.edu.pl

ResearchGate

dr inż. Michał Rewieński
Adiunkt

 

WETI EA 710
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: micrewie@pg.edu.pl

ResearchGate

dr inż. Piotr Sypek
Adiunkt, Specjalista inżynieryjno-techniczny

 

WETI EA 718
Tel. +48 (58) 347 18 73
e-mail: piosypek@pg.edu.pl

ORCID, ResearcherID, Google scholar, ResearchGate

mgr inż. Martyna Czarniewska
Asystent, Doktorant

 

WETI EA 710
Tel. +48 (58) 347 15 73
e-mail: martyna.czarniewska@pg.edu.pl

ORCID

Pracownicy anministracyjni

mgr inż. Iwona Trzcińska
Referent

 

e-mail: iwona.trzcinska@wicomm.pl

Pracownicy zatrudnieni w projektach badawczo-rozwojowych

dr inż. Abhishek Kumar Jha
Adiunkt

 

WETI EA 725
Tel. +48 (58) 347 23 24
e-mail:

mgr inż. Magdalena Haas
Specjalista informatyk

 

WETI EA 703
Tel. +48 (58) 347 20 64

e-mail: maghaas@pg.edu.pl

mgr inż. Michał Tarkowski
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 347 10 49
e-mail: mictarko@pg.edu.pl

mgr inż. Marek Płotka
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: marek.plotka@pg.edu.pl

mgr inż. Przemysław Piotr Popowicz
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 347 10 49
e-mail: przemyslaw.popowicz@pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Rzymowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 62 57
e-mail: matrzymo@pg.edu.pl

ResearchGate, Google Scholar, ORCID, LinkedIn

mgr inż. Mateusz Burtowy
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: matburto@pg.edu.pl

mgr inż. Damian Duraj
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 62 57
e-mail: damduraj@pg.edu.pl

mgr inż. Karol Abratkiewicz
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: karabrat@pg.edu.pl

mgr inż. Dariusz Juwa
Informatyk

 

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73
e-mail: darjuwa@pg.edu.pl

mgr inż. Wojciech Piechowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 62 57
e-mail: wojpiech@pg.edu.pl

mgr sztuki Dariusz Paetz
Specjalista informatyk

 

e-mail: darpaetz@pg.edu.pl

mgr inż. Robert Piotrowski
Informatyk

 

WETI EA 900
Tel. +48 (58) 348 62 57
e-mail: robpiot1@pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Groth
Informatyk

 

WETI EA 703
Tel. +48 (58) 347 20 64
e-mail: matgroth@pg.edu.pl

mgr inż. Marek Suchowirski
Informatyk

 

WETI NE 306
Tel. +48 (58) 347 26 79
e-mail: marsuch1@pg.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szczygielski
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 347 10 49
e-mail: lukszczy@pg.edu.pl

inż. Tobiasz Dryjański
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: tobdryja@student.pg.gda.pl

inż. Mateusz Mul
Informatyk

 

WETI NE 305
Tel. +48 (58) 347 10 49
e-mail: mateusz.mul@pg.edu.pl, mateusz.mul@wicomm.pl

inż. Marek Mioduszewski
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: marek.mioduszewski@pg.edu.pl

inż. Przemysław Kwapisiewicz
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: przemyslaw.kwapisiewicz@pg.edu.pl, przemyslaw.kwapisiewicz@wicomm.pl

inż. Luiza Leszkowska
Informatyk

 

e-mail: luileszk@pg.edu.pl

inż. Jakub Rewieński
Informatyk

 

WETI EA 716
Tel. +48 (58) 347 28 02
e-mail: jakub.rewienski@pg.edu.pl,

Pracownicy techniczni

Dawid Delewski
Referent techniczny

 

WETI EA 702
Tel. +48 (58) 347 16 73
e-mail: dawdelew@pg.edu.pl