Specjalność badawcza

Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory), realizowane techniką mikrofalowych układów scalonych, które są powszechnie stosowane we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Prowadzone są również prace badawcze nad wykorzystaniem mocy mikrofalowej do celów przemysłowych (grzanie) oraz prace nad wykorzystaniem hipertermii mikrofalowej i niskoczęstotliwościowej w terapii nowotworów. Znaczna część aktywności badawczej dotyczy metod obliczeniowych oraz zastosowań elektrodynamiki w technice mikrofalowej.