Projekt Team-TECH: EDISON Electromagnetic Design of flexIble SensOrs

Rekrutacja stypendystów

  • Oferta 1 (ważne do 08.04.2017, ogłoszono 09.03.2017)
  • Oferta 2 (ważne do 08.04.2017, ogłoszono 09.03.2017)
  • Oferta 3 (ważne do 08.04.2017, ogłoszono 09.03.2017)

Projekt Team-TECH: EDISON Electromagnetic Design of flexIble SensOrs

Celem projektu EDISON jest umożliwienie młodym naukowcom ze stopniem doktora oraz studentom studiów magisterskich i inżynierskich wzięcia udziału w opracowaniu i wprowadzeniu na światowe rynki zaawansowanego programu komputerowego służącego do projektowania biosensorów i sensorów wykorzystujących fale elektromagnetyczne.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i daje możliwość studentom różnych specjalności włączanie się w rozwój innowacyjnego komercyjnego oprogramowania. Szanse na otrzymanie stypendium mają studenci studiów magisterskich specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej prowadzanej przez KIMIA, którzy mogą być zaangażowani w zakresie projektowania układów czujników, anten lub rozwój algorytmów numerycznych. Ubiegać się o stypendium będą mogli także studenci innych specjalności, którzy zdecydują się realizować pracę dyplomową magisterską dotyczącą np. programowania równoległego z wykorzystaniem OpenACC/CUDA/OpenMP, grafiki komputerowej 3D, generacji i przetwarzania siatek czworościennych, automatyzacji testowania oprogramowania (GUI i backend) lub wizualizacji danych.

Zarówno doktorzy, jak i studenci zostaną wyłonieni w wyniku procedury konkursowej. Wybrani studenci będą realizowali prace magisterskie tematycznie związane z projektem i otrzymają roczne stypendia w wysokości 18 000 złotych netto! Młodzi członkowie zespołu będą mieli także szansę uczestniczyć w zagranicznych stażach badawczych (finansowanych ze środków projektu).

Pierwszy nabór stypendystów został zakończony. Laureatami konkursu zostali: inż. Małgorzata Warecka oraz inż. Paweł Gierszewski.

!!! Kolejny nabór stypendystów planowany jest w marcu/kwietniu 2018 !!!

Oprócz stypendiów finansowanych z projektu partner przemysłowy - firma EM Invent - oferuje atrakcyjne tematy prac magisterskich, inżynierskich, projektów grupowych, a studentom studiów inżynierskich także płatne staże wakacyjne. Szczegóły tematów projektów grupowych i staży wakacyjnych pojawią się wkrótce - zainteresowanych już zapraszamy do kontaktu z nami: contact@eminvent.com

Tematyka badawcza

Proces projektowania biosensorów i sensorów wykorzystujących fale elektromagnetyczne odbywa się z użyciem zaawansowanego i drogiego oprogramowania i polega na przeprowadzeniu setek czasochłonnych obliczeń w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego, z punktu widzenia właściwości elektromagnetycznych, kształtu sensora lub układów towarzyszących, takich jak antena, obwody dopasowujące i filtrujące sygnały wysokiej częstotliwości. W celu wykonania każdej symulacji konieczne jest numeryczne rozwiązanie równań Maxwella. To powoduje, że opracowanie nowej konstrukcji sensora jest bardzo złożone i czasochłonne. W projekcie EDISON opracowane zostanie zupełnie nowe narzędzie w postaci zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego. Program będzie pozwalał na projektowanie elektromagnetyczne sensorów o dowolnych kształtach, w tym sensorów i anten elastycznych (giętkich) i wykorzystywać będzie najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie technik numerycznego rozwiązywania równań Maxwella, rozwijanych od wielu lat w zespole profesora Michała Mrozowskiego - kierownika Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej i kierownika projektu Edison. Znaczne przyspieszenie obliczeń uzyskane zostanie w szczególności dzięki masowemu zrównolegleniu wybranych zadań i wątków obliczeniowych (za pomocą akceleratorów graficznych i wielordzeniowych procesorów) oraz najnowszym metodom symulacji elektromagnetycznych pozwalających wykorzystać wyniki poprzednich obliczeń w celu skrócenia czasu trwania kolejnych kroków projektowych.

Partnerzy realizujący projekt

Projekt EDISON jest realizowany przez konsorcjum składające się z Politechniki Gdańskiej i firmy innowacyjnej EM Invent sp. z o.o., spółki typu spin-off założonej przez pracowników Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Firma EM Invent sp. z o.o od dwóch lat rozwija oprogramowanie InventSIM służące do projektowania układów mikrofalowych i anten. Wykorzystuje w tym celu licencje na wybrane technologie obliczeniowe uzyskane z Politechniki Gdańskiej. W projekcie EDISON EM Invent sp. z o.o udostępnia wybrane fragmenty kodu programu InventSIM i wspólnie z młodymi doktorami i studentami będzie rozwijała wysoce innowacyjny produkt komercyjny. W projekcie uczestniczą także zagraniczni partnerzy naukowi oraz firmy krajowe.

Zagraniczni partnerzy naukowi są uznanymi w świecie ekspertami w zakresie obliczeń naukowych i inżynierskich, projektowania wspomaganego komputerem oraz projektowania czujników, anten i układów wysokiej częstotliwości. Wśród nich jest także prof. Michał Okoniewski z Uniwersytetu w Calgary - pionier wykorzystywania akceleratorów graficznych w obliczeniach i współwłaściciel kanadyjskiej firmy Accelaware - światowego lidera w tym zakresie. Obok niego prace konsorcjum wspomagać będą prof. Maurizio Bozzi z Uniwersytetu w Pawii - ekspert w zakresie czujników i układów dla "zielonego" Internetu rzeczy i prof. Valentin de la Rubia z Politechniki w Madrycie- specjalista w zakresie metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych.

Firmy krajowe to WiRan i SiRC. Partnerzy zagraniczni i krajowe firmy, które zadeklarowały udział w projekcie EDISON udostępnią w celach testowych własne konstrukcje czujników, anten i układów bezprzewodowych, oraz podzielą się doświadczeniami z wykorzystania opracowanego przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej z firmą EM Invent nowej klasy oprogramowania.

Dodatkowe informacje o projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego