Prowadzone projekty w Katedrze IMiA

Projekty międzynarodowe

Projekty krajowe

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Projekty Narodowego Centrum Nauki (NCN)

Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

  • 2012-2013 - "Badanie dielektryczno-ferrytowych prowadnic wielopaskowych ze zredukowaną masą oraz ich wykorzystanie do realizacji wzajemnych i niewzajemnych układów dla współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Wojciech Marynowski
  • 2012-2013 - "Badanie właściwości nowych materiałów oraz struktur falowych zawierajšcych niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
  • 2011-2012 - "Badanie zjawisk rozpraszania w strukturach periodycznych zawierających trójwymiarowe obiekty rozpraszające" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
  • 2011-2012 - "Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja, filtracja, tłumienie harmonicznych" -- kierownik projektu: doc. dr hab. inż. Marek Kitliński
  • 2011-2011 - "Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej w układach mikrofalowych zawierających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" -- projekt w ramach programu IUVENTUS PLUS - kierownik projektu: dr inż. Adam Kusiek
  • 2010-2013 - "Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej" -- kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
  • 2009-2012 - "Nowe topologie i metody syntezy filtrów rezonatorowych o wynikowej selektywności dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" -- kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki