Projekt badawczy OPUS 2013/09/B/ST7/04202

IG_FNP_EU


Witamy na stronie projektu badawczego "Zaawansowane techniki deformacji siatki wykorzystuj±ce mechanikę bryły sztywnej dla zagadnień studiów parametrycznych i optymalizacji kształtu trójwymiarowych struktur elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem metody elementów skończonych" realizowanego w ramach programu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Kierownik projektu: dr inż. Adam Lamęcki

Celem naukowym projektu jest opracowanie i eksploracja możliwości jakie może dać efektywna metoda deformacji krzywoliniowej siatki czworościennej w celu jej zastosowania w studiach parametrycznych oraz optymalizacji kształtu z wykorzystaniem hierarchicznej metody elementów skończonych dla problemów elektrodynamiki obliczeniowej. Celem technik deformacji siatki jest utrzymanie tej samej topologii siatki wraz ze zmieniającą się geometrią analizowanej struktury. Podejście to może przynieść wiele korzyści, włączając ciągłość funkcji gradientu odpowiedzi układu przy zmianie parametrów geometrycznych, poprawę dokładności rozwi±zania oraz umożliwia opracowanie nowych technik numerycznych, w których dotychczas poznane rozwi±zania (wyznaczone dla poprzednich zestawów parametrów geometrycznych) przyspieszają rozwiązanie problemu dla aktualnie analizowanej geometrii struktury. Poprzez zastosowanie techniki deformacji siatki zostanie opracowane nowe, unikalne podejście które integruje jądro obliczeniowe symulatora elektromagnetycznego z algorytmami optymalizacyjnymi.

Przykład zastosowania deformacji siatki:

.


Wybrane publikacje:
[1] A. Lamecki, A Mesh Deformation Technique Based on Solid Mechanics for Parametric Analysis of High-Frequency Devices With 3D FEM, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 64, Issue 11, pp. 3400-3408, 2016
[2] A. Lamecki, A. Dziekonski, L. Balewski, G. Fotyga, M. Mrozowski, GPU-Accelerated 3D Mesh Deformation for Optimization Based on the Finite Element Method, Radioengineering, Volume 26, Number 4, December 2017
[3] A. Lamecki, L. Balewski, M. Mrozowski, Effect of mesh deformation on the accuracy of 3D FEM electromagnetic analysis. IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO), 2016
[4] A. Lamecki, L. Balewski, M. Mrozowski, Efficient parametric analysis of cavity-backed slot coupled DRA with finite element method, 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), 24-28 Oct. 2016
[5] A. Lamecki, L. Balewski, M. Mrozowski, A Mesh Deformation Technique Based On Solid Mechanics for Parametric Analysis of High-Frequency Devices with 3D FEM, International Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering, Florence, Italy, 2016
[5] A. Lamecki, L. Balewski, M. Mrozowski, Meshing Noise in Parametric Analysis of Passive Components with 3D FEM, Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, 2015
[7] V. de la Rubia, A. Lamecki, M. Mrozowski, Geometry Parametric Model Order Reduction with Randomly Generated Projection Bases, IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO), 2016
[8] A. Lamecki, L. Balewski, M. Mrozowski, Optymalizacja numeryczna układów pasywnych b.w.cz. z wykorzystaniem MES, Przegl±d Elektrotechniczny, Tom R. 92, nr 9, 2016