Seminarium KIO 02.06.2015

  • 02.06.2015, godz. 14:30, sala 633 EA

    Seminarium Katedry Inżynierii Oprogramowania:

    "Automatyczne generowanie instrukcji obslugi dla aplikacji internetowych"

    Bartosz Alchimowicz
    (Politechnika Poznańska)