Seminarium KIO 14.04.2015

  • 14.04.2015, godz. 14:30, sala 633 EA

    Seminarium Katedry Inżynierii Oprogramowania:

    "Analiza zakresu zmian argumentacji wiarygodności (assurance case) z użyciem metamodelu evidence framework"

    Andrzej Wardziński
    (Information Assurance Group, KIO, Argevide Sp. z o.o.)

Załączone pliki