Seminarium KIO 7.10.2014

 • 7.10.2014, godz. 14:30, sala 633 EA

  Seminarium Katedry Inżynierii Oprogramowania:

  "Metody zarządzania argumentacją
  zgodności i wiarygodności"

  Andrzej Wardziński
  (Information Assurance Group, KIO, Argevide Sp. z o.o.)

Załączone pliki