Tematy prac magisterskich 2020

Opublikowane zostały propozycje tematów prac magisterskich 2020. Są one dostępne na stronie poświęconej pracom dyplomowym.