Tematy projektów inżynierskich

Opublikowane zostały propozycje tematów projektów inżynierskich 2020. Są one dostępne na stronie poświęconej pracom dyplomowym.