Aplikacje baz danych

Wykład

Wykład obejmuje dwie części. W części pierwszej student zapoznawany jest z modelami danych w bazach danych wykraczających poza model relacyjny, w szczególności z modelem obiektowo-relacyjnym i modelem obiektowym. Druga część wykładu poświęcona jest wybranym zagadnieniom konstrukcji serwerów baz danych.

W ramach przedmiotu poruszane są następujące zagadnienia szczegółowe:

 • Motywacje dla modeli wykraczających poza 1NF
 • Postulaty modelu obiektowo-relacyjnego
 • Typy danych: kolekcyjne, obiektowe i referencyjne 
 • Standard SQL-99 i SQL 2003 - rozszerzenia nierelacyjne 
 • Przegląd systemów obiektowo-relacyjnych 
 • Przykład realizacji modelu obiektowo-relacyjnego w systemie Oracle
 • Model obiektowy w bazach danych
 • Typy danych 
 • Osiąganie trwałości
 • Schemat obiektowy, schemat obiektowo-relacyjny a schemat relacyjny - przykłady 
 • Przetwarzanie transakcyjne - definicje i problemy 
 • Odtwarzanie po awariach
 • Realizacja współbieżności 
 • Systemy równoległych baz danych.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Laboratorium

Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie się z tworzeniem aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem modelu obiektowo-relacyjnego. W trakcie laboratoriów studenci mają okazję pracować z DBMS Oracle (wersja 10g), który umożliwia realizację baz danych zarówno relacyjnych, jak i obiektowo-relacyjnych. Student po realizacji przedmiotu powinien umieć zaprojektować i zaimplementować bazę danych z wykorzystaniem relacyjnych i obiektowo-relacyjnych mechanizmów, a także korzystać w aplikacjach z silników ORM.