Aplikacje baz danych

Wykład

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nierelacyjnymi modelami danych w bazach danych, w szczególności z modelem obiektowo-relacyjnym i obiektowym. Druga część przedmiotu poświęcona jest wybranym zagadnieniom konstrukcji serwerów baz danych.

W ramach przedmiotu poruszane są następujące zagadnienia:

 • Postulaty modelu obiektowo-relacyjnego - omówienie 
 • Typy danych: kolekcyjne, obiektowe i referencyjne 
 • Standard SQL-99 i SQL 2003 rozszerzenia nierelacyjne 
 • Przegląd systemów obiektowo-relacyjnych 
 • Realizacja modelu obiektowo-relacyjnego w systemie Oracle - typy danych definiowane przez użytkownika
 • Realizacja modelu obiektowo-relacyjnego w systemie Oracle - operacje 
 • Typy i klasy 
 • Zapewnianie trwałości obiektów 
 • Schemat obiektowej bazy danych 
 • Schemat obiektowy a schemat relacyjny - przykłady 
 • Przetwarzanie transakcyjne definicje i problemy 
 • Odtwarzanie po awariach. Operacja ROLLBACK 
 • Kursory oraz Triggery, 
 • XML/XPath jako języki modelowania danych w systemie Oracle, 
 • LOB – duże obiekty binarne w systemie Oracle, 
 • PL/SQL jako język programowania

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Laboratorium

W trakcie laboratoriów studenci mają okazję pracować z ORDBMS Oracle i za pomocą dostępnych w niej funkcji i narzędzi projektować własne obiektowo-relacyjne bazy danych.