Aplikacje baz danych

Wykład

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami odwzorowywania obiektowo-relacyjnego, zwinnym podejściem do projektowania baz danych oraz przedstawienie sposobów pracy z zaawansowanymi środowiskami do wytwarzania bazodanowych aplikacji internetowych.

Tematyka przedmiotu obejmuje m.in.:

  1. Odwzorowania obiektowo-relacyjne - przykłady, środowiska
  2. Różne sposoby reprezentowania dziedziczenia
  3. Ocena wydajności zapytań wykorzystujących i niewykorzystujących odwzorowań 
  4. Problem N+1 
  5. Wykorzystanie globalnych identyfikatorów 
  6. Ewolucyjne podejście do projektowania baz danych
  7. Mechanizm migracji
  8. Przegląd mechanizmów do zwinnego wytwarzania aplikacji internetowych zaimplementowanych w środowiskach Ruby on Rails i Python 
  9. Stosowanie i ocena wydajności rozwiązań typu noSQL w relacyjnych bazach danych.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl

Laboratorium

Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie się z tworzeniem aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem silnika ORM. W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z nowoczesnymi językami programowania: Python oraz Ruby, na przykładzie pracy z wybranymi platformami programistycznymi do wytwarzania aplikacji webowych.
Student po realizacji przedmiotu powinien umieć zaprojektować i zaimplementować aplikację bazodanową
wykorzystującą relacyjne bazy danych, a także umieć świadomie korzystać z silników ORM.