Studia II stopnia stacjonarne - specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Inżynieria wymagań

dr inż. Aleksander Jarzębowicz

1W+1P

1

Użyteczność oprogramowania

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1P

1

Bezpieczeństwo systemów

dr inż. Andrzej Wardziński, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

1W+1P

1

Zarządzanie projektem informatycznym

dr inż. Jakub Miler

1W+1P

1

Laboratorium użyteczności oprogramowania

dr inż. Michał Wróbel

1L

2

Modelowanie i analiza biznesowa

dr inż. Anna Bobkowska

1W+1P

2

Zarządzanie produktem w branży IT

dr inż. Jakub Miler, mgr inż. Olga Springer

1S

2

Przetwarzanie danych w biznesie

dr inż. Teresa Zawadzka, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+2L

2

Zarządzanie ewolucją systemów informacyjnych

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

2

Seminarium dyplomowe magisterskie

dr inż. Jakub Miler, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

2S

3

Strategie informatyzacji

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1S

3

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE)

1W+1P

3

 

Studia II stopnia stacjonarne - specjalność uzupełniająca Zaawansowana Analiza Danych

Program specjalności ZAD obowiązujący studentów rozpoczynających studia II stopnia od r. ak. 2016/2017

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Platformy przetwarzania typu Big Data 

dr Adam Przybyłek

1W+2L+1P

1

Zaawansowane techniki eksploracji danych

dr inż. Aleksandra Karpus

2L

1

Zaawansowane technologie nierelacyjnych baz danych

dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L+2P

2