Międzywydziałowe Koło Naukowe "Zarządzanie IT"

Opiekun naukowy: dr inż. Jakub Miler

zarzadzanieit.eti.pg.gda.pl

konferencjabeit.pl