Nierelacyjne bazy danych

Przedmiot nierelacyjne bazy danych jest prowadzony na profilu Bazy danych na kierunku informatyka na studiach I stopnia. Przedmiot stanowi kurs podstawowy z zakresu projektowania i implementacji baz danych typu NoSQL i jest prowadzony w wymiarze 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium. W praktyce jest on prowadzony w formie warsztatowej. W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

  1. Wykład wprowadzający do zagadnień związanych z bazami danych typu NoSQL oraz 
  2. 4 bloki tematyczne, każdy w formie warsztatowej:
    1. Dokumentowe bazy danych na przykładzie MongoDB
    2. Przetwarzanie równoległe i bazy danych o organizacji kolumnowej na przykładzie HBase
    3. Bazy danych typu klucz-wartość na przykładzie Oracle NoSQL Database
    4. Grafowe bazy danych na przykładzie Neo4J

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl