• Argevide Sp. z o.o., spółka spin-off powstała przy Katedrze Inżynierii Oprogramowania oferuje:
  • System informatyczny NOR-STA wspierający:
  • Usługi doradcze oraz szkolenia dla zapewnienia efektywności wsparcia procesów osiągania zgodności i wiarygodności

 

 • Grupa badawcza EMORG chętnie nawiąże współpracę z naukowcami i firmami
  zajmującymi się tematyką affective computing. Współpraca może obejmować
  wspólne prowadzenie badań, ocenę rozwiązań i eksperymenty z wykorzystaniem
  stanowiska biometrycznego, a także wspólne wnioskowanie o granty.