Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Profesor
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 629
(58) 347 13 18
prof. dr hab. inż. Janusz Górski
dr hab. inż. Agnieszka Landowska
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
(58) 347 29 89
dr inż. Anna Bobkowska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 647
(58) 347 10 37
dr inż. Grzegorz Gołaszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 647
(58) 347 10 37
dr inż. Aleksander Jarzębowicz
Zastępca kier. katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
(58) 347 14 64
dr inż. Aleksandra Karpus
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 631
58 347 1118
dr inż. Katarzyna Łukasiewicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
(58) 347 26 97
dr inż. Jakub Miler
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
(58) 347 14 64
dr Adam Przybyłek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 646
(58) 347 13 64
dr inż. Wojciech Waloszek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 608
(58) 347 24 75
dr inż. Andrzej Wardziński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 646
(58) 347 13 64
dr Paweł Weichbroth
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 631
(58) 347 11 18
dr inż. Michał Wróbel
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 649
(58) 347 29 89
dr inż. Teresa Zawadzka
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 608
(58) 347 24 75
mgr inż. Aleksandra Nabożny
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 318
mgr inż. Małgorzata Pykała
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 318
(58) 347 13 64

Pracownicy techniczni

Pracownicy administracyjni

Doktoranci

mgr inż. Grzegorz Brodny
mgr inż. Olga Springer