Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 629
+48 58 347 13 18
prof. dr hab. inż. Janusz Górski
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 627
(58) 347 19 09
dr inż. Anna Bobkowska
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 647
(58) 347 10 37
dr inż. Grzegorz Gołaszewski
Starszy wykładowca
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój EA 647
(58) 347 10 73
dr inż. Aleksander Jarzębowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
58 347 14 64
dr inż. Aleksandra Karpus
Adiunkt
dr inż. Agnieszka Landowska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
583472989
dr inż. Jakub Miler
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
(58) 347 26 97
dr Adam Przybyłek
Adiunkt
dr inż. Wojciech Waloszek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 608
(58) 347 24 75
dr inż. Andrzej Wardziński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 646
(58) 347 13 64
dr inż. Michał Wróbel
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
58 347 29 89
dr inż. Teresa Zawadzka
Adiunkt
(58) 347 24 75
dr inż. Katarzyna Łukasiewicz
Adiunkt
mgr Aleksandra Nabożny
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 318

Pracownicy techniczni

mgr inż. Janusz Czaja
Główny specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 624
(58) 347 22 18

Pracownicy administracyjni

mgr Alfreda Kortas
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 622
(58) 347 27 27

Doktoranci

mgr inż. Grzegorz Brodny
mgr inż. Olga Springer