Pracownicy dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 629
+48 58 347 13 18
prof. dr hab. inż. Janusz Górski
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 627
(58) 347 19 09
dr inż. Anna Bobkowska
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 647
(58) 347 10 37
dr inż. Aleksander Jarzębowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
58 347 14 64
dr inż. Agnieszka Landowska
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
583472989
dr inż. Jakub Miler
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
(58) 347 26 97
dr Adam Przybyłek
Adiunkt
dr inż. Wojciech Waloszek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 608
(58) 347 24 75
dr inż. Andrzej Wardziński
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 318
(58) 347 13 64
dr inż. Michał Wróbel
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
58 347 29 89
dr inż. Teresa Zawadzka
Adiunkt
(58) 347 24 75
dr inż. Grzegorz Gołaszewski
Asystent ze stop. nauk. doktora
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój EA 647
(58) 347 10 73
dr inż. Aleksandra Karpus
Adiunkt
mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz
Asystent

Doktoranci

mgr inż. Grzegorz Brodny
(58) 347 17 27
mgr inż. Olga Springer

Pracownicy zewnętrzni

dr inż. Maciej Kucharski
dr inż. Aleksander Waloszek

Pracownicy administracyjni

mgr Alfreda Kortas
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 622
(58) 347 27 27

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Janusz Czaja
Główny specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 624
(58) 347 22 18