Badania prowadzone przez Katedrę dotyczą zagadnień z następujących obszarów: 

 • Analityka wielkich danych dla celów biznesowych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych
 • Zarządzanie informacją i wiedzą
 • Integracja baz danych w Internecie
 • Analiza systemów modelowanych w języku UML
 • Poprawa jakości procesu wytwarzania oprogramowania
 • Metody i platformy zdalnego nauczania
 • Społeczne aspekty informatyki
 • Informatyka afektywna

Badania te są prowadzone w ramach szerokiej współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w ramach projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Unię Europejską oraz partnerów przemysłowych.

 

Konferencje organizowane przez Katedrę

 • LASD 2018, 2nd International Conference on Lean and Agile Software Development (w ramach FedCSIS 2018),  9-12 września 2018, Poznań, Polska

 • LASD 2017, 1st International Conference on Lean and Agile Software Development (w ramach FedCSIS 2017),  3-6 września 2017, Praga, Czechy

 • IV Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT, 20-22.04.2017, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • III Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT, 17-19.03.2017, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT, 18-20.03.2016, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • I Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT, 27-29.03.2015, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • Konferencja NOR-STA, Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami, 14 października 2013, Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • ERM 2009, Workshop on Selected Problems in Environmental Risk Management and Emerging Threats, 3-5 June 2009, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

 • SAFECOMP 2006, The 25th International Conference on Computer Safety, Security and Reliability 26-29 September 2006, Gdansk, Poland

 • NATO Advanced Research Workshop, September 6-9, 2004, Gdańsk

 • Cyber-security Workshop, JRC Security Seminar, September 9-11, 2004, Gdańsk

 • VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, 5-8 październik, 2004, Gdańsk