Badania prowadzone przez Katedrę dotyczą zagadnień z następujących obszarów: 

  • Analityka wielkich danych dla celów biznesowych
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych
  • Zarządzanie informacją i wiedzą
  • Integracja baz danych w Internecie
  • Analiza systemów modelowanych w języku UML
  • Poprawa jakości procesu wytwarzania oprogramowania
  • Metody i platformy zdalnego nauczania
  • Społeczne aspekty informatyki
  • Informatyka afektywna

Badania te są prowadzone w ramach szerokiej współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w ramach projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Unię Europejską oraz partnerów przemysłowych.

 

Konferencje organizowane przez Katedrę