Profil "Bazy danych"

Katedra prowadzi jeden z profili dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich. Program profilu oferuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, implementacji i administracji baz danych, a także projektowania i integracji systemów obiektowych z bazami danych. Lista przedmiotów profilu:

Sylwetka absolwenta: Absolwent profilu Bazy danych potrafi projektować i implementować złożone systemy z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów bazodanowych, a także zna procesy i obiektowe środowiska wytwarzania oprogramowania i umie je wykorzystywać do budowy dużych systemów informatycznych.

Studia I stopnia - przedmioty profilu Bazy Danych

Program profilu obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Aplikacje baz danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, mgr inż. Aleksandra Nabożny, mgr inż. Grzegorz Brodny

1 W+1L

7

Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych

dr Adam Przybyłek

1W+1L+1P

7

Nierelacyjne bazy danych

dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

1W+2L

7

Zarządzanie systemami baz danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

W+2L

7