Studia I stopnia - przedmioty kierunkowe i subkierunkowe

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Systemy operacyjne

dr inż. Michał Wróbel, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

2W+2L

2

Bazy danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr hab. inż. Agnieszka Landowska, dr inż. Wojciech Waloszek,
dr inż. Michał Wróbel, dr Adam Przybyłek, mgr inż. Aleksandra Nabożny

2W+1L+1P

3

Hurtownie danych

dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski, mgr inż. Aleksandra Nabożny

1W+2L

5

Inżynieria oprogramowania

dr inż. Aleksander Jarzębowicz, dr inż. Anna Bobkowska, dr inż. Andrzej Wardziński,
dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, mgr inż. Olga Springer

2W+2L

5

Społeczne aspekty informatyki

dr inż. Anna Bobkowska, dr inż. Jakub Miler

1W+1P

5

Struktury baz danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

1 W+1P

5

Bazy wiedzy

dr inż. Wojciech Waloszek , dr inż. Aleksander Waloszek

1 W+1L

6

Eksploracja danych

dr inż. Wojciech Waloszek, dr inż. Teresa Zawadzka

1 W+1L

6

Realizacja projektu informatycznego

dr inż. Jakub Miler, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

1W+1P

6

Projekt dyplomowy inżynierski

dr inż. Teresa Zawadzka

4P

6-7

Seminarium dyplomowe inżynierskie

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

2S

7

* Pogrubiono osobę odpowiedzialną za przedmiot i oceny końcowe.

 

Studia I stopnia - przedmioty profilu Bazy Danych

Program profilu obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Aplikacje baz danych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, mgr inż. Aleksandra Nabożny, mgr inż. Grzegorz Brodny

1 W+1L

7

Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych

dr Adam Przybyłek

1W+1L+1P

7

Nierelacyjne bazy danych

dr inż. Teresa Zawadzka, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

1W+2L

7

Zarządzanie systemami baz danych

dr inż. Grzegorz Gołaszewski, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

W+2L

7

 

Studia II stopnia stacjonarne - specjalność Inżynieria Systemów Informacyjnych

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Inżynieria wymagań

dr inż. Aleksander Jarzębowicz

1W+1P

1

Użyteczność oprogramowania

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1P

1

Bezpieczeństwo systemów

dr inż. Andrzej Wardziński, dr inż. Katarzyna Łukasiewicz

1W+1P

1

Zarządzanie projektem informatycznym

dr inż. Jakub Miler

1W+1P

1

Laboratorium użyteczności oprogramowania

dr inż. Michał Wróbel

1L

2

Modelowanie i analiza biznesowa

dr inż. Anna Bobkowska

1W+1P

2

Zarządzanie produktem w branży IT

dr inż. Jakub Miler, mgr inż. Olga Springer

1S

2

Przetwarzanie danych w biznesie

dr inż. Teresa Zawadzka, dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+2L

2

Zarządzanie ewolucją systemów informacyjnych

dr inż. Andrzej Wardziński

1W+1P

2

Seminarium dyplomowe magisterskie

dr inż. Jakub Miler, dr inż. Grzegorz Gołaszewski

2S

3

Strategie informatyzacji

dr hab. inż. Agnieszka Landowska

1W+1S

3

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

dr hab. inż. Rafał Leszczyna (WZiE)

1W+1P

3

 

Studia II stopnia stacjonarne - specjalność uzupełniająca Zaawansowana Analiza Danych

Program specjalności ZAD obowiązujący studentów rozpoczynających studia II stopnia od r. ak. 2016/2017

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

Rodzaj zajęć

Semestr

Platformy przetwarzania typu Big Data 

dr Adam Przybyłek

1W+2L+1P

1

Zaawansowane techniki eksploracji danych

dr inż. Aleksandra Karpus

2L

1

Zaawansowane technologie nierelacyjnych baz danych

dr inż. Teresa Zawadzka

1W+2L+2P

2