Rok akademicki 2020/2021

Seminaria KIO odbywają się przeważnie we wtorki w godz. 14:15-16 w sali EA 633. W okresie zagrożenia epidemiologicznego seminaria realizowane są zdalnie o tej samej porze (wtorki 14:15).

24.11.2020

Aleksandra Nabożny

(KIO, WETI, PG)

W poszukiwaniu prawdy: Jak szybko i skutecznie tworzyć zbiory danych do automatycznej oceny wiarygodności treści medycznych?

10.11.2020

Michał Wróbel

(KIO, WETI, PG)

Po drugiej stronie lustra

27.10.2020

Małgorzata Pykała

(KIO, WETI, PG)

Osobowość jako czynnik predykcyjny efektywności zespołów IT - działania w kierunku potwierdzenia hipotezy

 

Rok akademicki 2019/2020

9.06.2020

Paweł Weichbroth

(KIO, WETI, PG)

Użyteczność aplikacji mobilnych. Definicja. Pomiar. Ocena.

26.05.2020

Olga Springer

(KIO, WETI, PG)

Metoda poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem produktami

12.05.2020

Agnieszka Landowska i Teresa Zawadzka

(KIO, WETI, PG)

Formalne raportowanie eksperymentów i zbiorów danych w obszarze przetwarzania emocji

28.04.2020

Andrzej Wardziński

(KIO, WETI, PG)

Modele dziedzinowe w stosowaniu argumentacji bezpieczeństwa - modele naukowe a modele przemysłowe

28.01.2020

Katarzyna Łukasiewicz

(KIO, WETI, PG)

Bariery występujące przy wdrażaniu metodyk zwinnych w polskich zespołach IT

14.01.2020

Jakub Miler

(KIO, WETI, PG)

Ocena przydatności technik UX przez kierowników produktów IT

17.12.2019

Grzegorz Brodny

(KIO, WETI, PG)

Funkcja integracji estymat stanów emocjonalnych: Confidence-based Fuzzy Integration of Emotion Estimates

3.12.2019

Aleksandra Karpus

(KIO, WETI, PG)

Systematyczny przegląd literatury na temat rozpoznawania emocji u dzieci z autyzmem

12.11.2019

Aleksander Jarzębowicz

(KIO, WETI, PG)

Ilościowa ocena wpływu inżynierii wymagań na przebieg projektu informatycznego na podstawie analizy danych z narzędzi wspomagających

29.10.2019

Agnieszka Landowska

(KIO, WETI, PG)

Rozpoznawanie emocji w terapii wspomaganej robotami społecznymi

 

Rok akademicki 2018/2019

11.06.2019

Adam Przybyłek

(KIO, WETI, PG)

Kompaktowe sieci konwolucyjne

28.05.2019

Teresa Zawadzka, Wojciech Waloszek

(KIO, WETI, PG)

Wybór ścieżki procesu eksploracji dla złożonych obiektów internetowych

14.05.2019

Olga Springer

(KIO, WETI, PG)

Analiza problemów związanych z zarządzaniem produktem informatycznym z perspektywy kierownika produktu

9.04.2019

Muhammad Ovais Ahmad

(University of Oulu, Finland, visiting professor at Gdańsk University of Technology)

Software is eating the world – process improvement, education and artificial intelligence

19.03.2019

Aleksandra Nabożny

(KIO, WETI, PG)

Wzbogacanie kontekstu pojedynczych zdań w celu poprawnej oceny ich wiarygodności

5.03.2019

Wojciech Waloszek

(KIO, WETI, PG)

Kontekstowe bazy wiedzy - kierunki rozwoju i zastosowania

11.12.2018

Aleksander Jarzębowicz

(KIO, WETI, PG)

Problemy występujące w inżynierii wymagań na podstawie badania polskich firm IT

27.11.2018

Andrzej Wardziński

(KIO, WETI, PG)

Współczesne kierunki badań i rozwoju assurance case

13.11.2018

Katarzyna Łukasiewicz

(KIO, WETI, PG)

Metoda doboru praktyk programistycznych w wytwarzaniu oprogramowania związanego z bezpieczeństwem

30.10.2018

Jakub Miler

(KIO, WETI, PG)

Wpływ systemów informatycznych na społeczeństwo

25.09.2018

Tomasz Piłka

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eliminowanie redundancji i duplikatów w danych XML

 

Rok akademicki 2017/2018

5.06.2018

Łukasz Korzeniowski

(Nordea Bank AB)

Automated programming - recent advances and research possibilities

22.05.2018

Agnieszka Landowska

(KIO, WETI, PG)

Komputerowe metody rozpoznawania i przetwarzania emocji oraz zachowania człowieka wraz z zastosowaniami - postępy habilitacyjne

8.05.2018

Grzegorz Brodny

(KIO, WETI, PG)

Zagadnienia niepewności i integracji w przetwarzaniu danych o stanie emocjonalnym użytkownika komputera

24.04.2018

Olga Springer

(KIO, WETI, PG)

The role of software product manager in various business environments

10.04.2018

Michał Wróbel

(KIO, WETI, PG)

Monitorowanie stanów emocjonalnych programistów

27.03.2018

Anna Bobkowska

(KIO, WETI, PG)

Ryzyko kreatywności w projektach informatycznych

13.03.2018

Teresa Zawadzka

(KIO, WETI, PG)

Framework DM Pipeline Designer  do automatycznego definiowania procesów eksploracji danych

30.01.2018

Jędrzej Potoniec

(Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej)

Metody automatycznego rozszerzania ontologii na podstawie powiązanych danych (Linked Data)

16.01.2018

Aleksandra Nabożny

(Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie)

Modelowanie wiarygodności popularnonaukowych tekstów dostępnych w internecie z użyciem uczenia maszynowego

9.01.2018

Aleksandra Karpus

(KIO, WETI, PG)

Kontekstowe modelowanie użytkowników i generowanie rekomendacji w systemach rekomendacyjnych

19.12.2017

Adam Przybyłek

(KIO, WETI, PG)

Badania na studentach i ze studentami

28.11.2017

Grzegorz Gołaszewski

(KIO, WETI, PG)

Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

24.10.2017

Marcin Wichorowski

(Instytut Oceanologii PAN w Sopocie)

Problemy i rozwiązania związane z przetwarzaniem danych oceanograficznych w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 

Rok akademicki 2016/2017

6.06.2017

Wojciech Waloszek

(KIO, WETI, PG)

Wybrane aspekty analizy treści internetowych w projekcie SiKTIPiDT

23.05.2017

Artur Ziółkowski

(WSB w Gdańsku)

Badanie procesów "zwinnej" transformacji w organizacjach IT

16.05.2017

Paweł Kapłański

(ZiE, PG)

Dlaczego warto łączyć symbolizm z konektywizmem - wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w systemach ontologiczno-regułowych i vice-versa.

25.04.2017

Katarzyna Łukasiewicz

(KIO, WETI, PG)

AgileSafe – metoda wspomagająca dobór praktyk programistycznych do projektów o wymaganiach krytycznych względem bezpieczeństwa

4.04.2017

Aleksander Jarzębowicz

(KIO, WETI, PG)

Ocena stosowalności technik analizy biznesowej

21.03.2017

Andrzej Wardziński

(KIO, WETI, PG)

Integracja dowodów bezpieczeństwa z modelami systemu

13.12.2016

Jakub Miler

(KIO, WETI, PG)

Model zarządzania projektem w grze edukacyjnej GraPM

22.11.2016

Grzegorz Brodny

(KIO, WETI, PG)

Zagadnienia wiarygodności i integracji w rozpoznawaniu stanów emocjonalnych

8.11.2016

Michał Wróbel

(KIO, WETI, PG)

Bezpieczeństwo informatyczne sieci energetycznych – projekt Densek

25.10.2016

Agnieszka Landowska

(KIO, WETI, PG)

Przetwarzanie stanów emocjonalnych dla
e-edukacji. Doświadczenia.

 

 

Rok akademicki 2015/2016

2.08.2016

Brian Larson

(Kansas State University, USA)

Why Inductive Proofs that Program Execution
Meets Formal Specification Are Better

24.05.2016

Aleksandra Karpus

(KIO, WETI, PG)

Kontekstowe preferencje warunkowe jako
model użytkownika w sytuacjach
"zimnego startu"

10.05.2016

Teresa Zawadzka

(KIO, WETI, PG)

Hurtownie danych w epoce Big Data

19.04.2016

Anna Bobkowska

(KIO, WETI, PG)

Kreatywność i metodologia w projekcie
informatycznym

05.04.2016

Wojciech Waloszek

(KIO, WETI, PG)

Zarządzanie wiedzą dotyczącą sentymentu

15.03.2016

Adam Przybyłek

(KIO, WETI, PG)

An empirical study on the impact of aspect-
oriented programming on software evolvability

2.02.2016

Brian Larson

(Kansas State University, USA)

Medical Device Virtual Integration for
Interoperable Medical Devices

15.12.2015

Andrzej Wardziński

(KIO, WETI, PG)

Totalne bezpieczeństwo nie istnieje

1.12.2015

Aleksander Jarzębowicz

(KIO, WETI, PG)

Zwiększanie poziomu zaufania
argumentacji Assurance Case

17.11.2015

Jakub Miler

(KIO, WETI, PG)

Zagrożenia i szanse w Scrumie

3.11.2015

Grzegorz Gołaszewski

(KIO, WETI, PG)

Określanie wymagań czasowych wobec systemów związanych z bezpieczeństwem

20.10.2015

Paweł Kapłański

(Wydział Zarządzania i Ekonomii, PG)

Beyond OWL2

06.10.2015

Iacopo Vagliano

(Politecnico di Torino, Italy)

Linked Data Driven Recommender Systems

 

Rok akademicki 2014/2015

09.06.2015

Michał Wróbel

Rola emocji w procesie wytwarzania oprogramowania

02.06.2015

Bartosz Alchimowicz (Politechnika Poznańska)

Automatyczne generowanie instrukcji obslugi dla aplikacji internetowych

26.05.2015

Katarzyna Łukasiewicz

Zastosowanie praktyk metodyk zwinnych w projektach o wymaganiach krytycznych względem bezpieczeństwa

28.04.2015

Agnieszka Landowska

E-technologie dla dzieci z autyzmem. Badania i zastosowania

19.04.2015

Andrzej Wardziński

Analiza zakresu zmian argumentacji wiarygodności (assurance case) z użyciem metamodelu evidence framework

07.10.2014

Andrzej Wardziński
(grupa badawcza IAG, Argevide Sp. z o.o.)

Metody zarządzania argumentacją zgodności i wiarygodności

 

Rok akademicki 2013/2014

10.06.2014

Janusz Górski, Andrzej Wardziński, Jakub Miler, Aleksander Jarzębowicz (grupa badawcza IAG)

Droga do komercjalizacji NOR-STA

3.06.2014

Krzysztof Goczyła, Teresa Zawadzka, Wojciech Waloszek, Aleksander Waloszek (grupa badawcza KMG)

Kontekstowe bazy wiedzy

01.04.2014

Agnieszka Landowska, Michał Wróbel i inni (grupa badawcza EMORG)

Droga do monitorowania emocji użytkowników komputerów

18.03.2014

Katarzyna Łukasiewicz

Method of selecting programming practices for the safety-critical software development projects (Metoda doboru praktyk programistycznych w wytwarzaniu oprogramowania związanego z bezpieczeństwem)

11.03.2014

Jakub Miler, Janusz Górski, Andrzej Wardziński, Aleksander Jarzębowicz (grupa badawcza IAG, projekt NOR-STA)

Argumentacja wiarygodności i zgodności z użyciem metodyki TRUST-IT i platformy NOR-STA

11.02.2014

Brian Larson

Research Associate (FDA Scholar-in-Residence), Kansas State University, USA

Mathematizing Software (introduction to BLESS)

03.12.2013

Aleksandra Karpus

Problemy aksjomatyzacji zasobów wiedzy  na przykładzie Linked Open Vocabulary

 

Rok akademicki 2012/2013

11.06.2013

Wolfgang Benn, Wydział Informatyki TU Chemnitz (Niemcy)

dimensio - Intelligent Database Indexing for Big Data Analytics

4.06.2013

mgr inż. Dominik Tomaszuk, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

New methods for accessing data in RDF graph structures

28.05.2013

mgr inż. Jarosław Bąk,  Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Rule-based Query Answering Method for a Knowledge Base of Economic Crimes

23.04.2013

Andrzej Wardziński

Jakość Assurance Case w cyklu życia systemu

23.01.2013

Agnieszka Landowska

Emocje do komputera, czyli jak się zaczęła informatyka afektywna

19.12.2012

Aleksandra Karpus

Metody zapewniania jakości w inżynierii ontologii

12.12.2012

Paweł Kapłański

OASE jako przykład metody wspierającej proces wytwarzania oprogramowania zorientowanego obiektowo poprzez zastosowanie metod i narzędzi inżynierii wiedzy.

14.11.2012

Jakub Miler, Aleksander Jarzębowicz, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka

Dzień otwarty KIO