Harmonogram studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Edycja XX - 2017/2018

 

Tydzień 1: Inżynieria oprogramowania

Tydzień 2: Analiza i modelowanie obiektowe

Tydzień 3: Bazy danych

Tydzień 4: Zarządzanie projektem informatycznym

Tydzień 5: Inżynieria wymagań

Tydzień 6: Projektowanie interfejsu człowiek-komputer

Tydzień 7: Rozwiązania typu business intelligence 

Tydzień 8: Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Tydzień 9: Metryki i zapewnienie jakości,
Wprowadzenie do semantycznego internetu

Tydzień 10: Projektowanie systemów informatycznych

Tydzień 11: Zwinna realizacja projektów

Tydzień 12: Testowanie w inżynierii systemów

Tydzień 13: Strategie informatyzacji

Tydzień 14: Społeczne i biznesowe aspekty informatyki

 


  Tydzień 1    Tydzień 2   Tydzień 3  Tydzień 4 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  21.10.2017 22.10.2017 04.11.2017 05.11.2017 18.11.2017 19.11.2017 02.12.2017 03.12.2017
09:00 W IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
10:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
11:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
12:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 IOP IOP1 AMO AMO1 BDN BDN1 ZPI ZPI1
14:15 IOP IOP2 AMO AMO2 BDN BDN2 ZPI ZPI2
15:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
16:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
W - Wprowadzenie   IOP - Inżynieria oprogramowania   AMO - Analiza i modelowanie obiektowe
BDN - Bazy danych    ZPI - Zarządzanie projektem informatycznym
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 5    Tydzień 6    Tydzień 7  Tydzień 8 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  16.12.2017 17.12.2017 13.01.2018 14.01.2018 27.01.2018 28.01.2018 24.02.2018 25.02.2018
09:00 IWM IWM RBI RBI ICK ICK WSO WSO
10:00 IWM IWM RBI RBI ICK ICK WSO WSO
11:00 IWM IWM RBI RBI ICK ICK WSO WSO
12:00 IWM IWM RBI RBI ICK ICK WSO WSO
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 IWM IWM1 RBI RBI1 ICK ICK1 WSO WSO1
14:15 IWM IWM2 RBI RBI2 ICK ICK2 WSO WSO2
15:15 IWM   RBI   ICK   WSO  
16:15 IWM   RBI   ICK   WSO  
IWM - Inżynieria wymagań    ICK - Projektowanie interfejsu człowiek - komputer
RBI - Rozwiązania typu business intellignce   WSO - Wprowadzenie do systemów operacyjnych
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 9    Tydzień 10    Tydzień 11  Tydzień 12 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  10.03.2018 11.03.2018 24.03.2018 25.03.2018 7.04.2018 8.04.2018 21.04.2018 22.04.2018
09:00 MZJ WSI PSI PSI ZRP ZRP TIS TIS
10:00 MZJ WSI PSI PSI ZRP ZRP TIS TIS
11:00 MZJ WSI PSI PSI ZRP ZRP TIS TIS
12:00 MZJ WSI PSI PSI ZRP ZRP TIS TIS
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 MZJ WSI1 PSI PSI1 ZRP ZRP1 TIS TIS1
14:15 MZJ WSI2 PSI PSI2 ZRP ZRP2 TIS TIS2
15:15 MZJ   PSI   ZRP   TIS  
16:15 MZJ   PSI   ZRP   TIS  
MZJ - Metryki i zapewnianie jakości   WSI - Wprowadzenie do semantycznego internetu   TIS - Testowanie w inżynierii systemów
ZRP - Zwinna realizacja projektów   PSI - Projektowanie systemów informatycznych   
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 13  Tydzień 14 
    Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  12.05.2018 13.05.2018 26.05.2018 27.05.2018
09:00 SIN SIN SBAI SBAI
10:00 SIN SIN SBAI SBAI
11:00 SINI SIN SBAI SBAI
12:00 SIN SIN SBAI SBAI
  Przerwa   Przerwa  
13:15 SIN SIN1 SBAI SBAI1
14:15 SIN SIN2 SBAI  SBAI
15:15 SIN   SBAI  Z
16:15 SIN   SBAI  
SIN - Strategie informatyzacji       SBAI - Społeczne i biznesowe aspekty informatyki                  Z - Zakończenie
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

Stronę uaktualnił kiowebmaster