Harmonogram studiów podyplomowych

Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

Edycja XXII - 2019/2020

 

Tydzień 1: Inżynieria oprogramowania

Tydzień 2: Analiza i modelowanie obiektowe

Tydzień 3: Bazy danych

Tydzień 4: Zarządzanie projektem informatycznym

Tydzień 5: Inżynieria wymagań

Tydzień 6: Zwinna realizacja projektów

Tydzień 7: Projektowanie interfejsu człowiek-komputer 

Tydzień 8: Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Tydzień 9: Rozwiązania typu business intelligence

Tydzień 10: Projektowanie systemów informatycznych

Tydzień 11: Przetwarzanie typu NoSQL

Tydzień 12: Testowanie w inżynierii systemów

Tydzień 13: Strategie informatyzacji

Tydzień 14: Społeczne i biznesowe aspekty informatyki


  Tydzień 1    Tydzień 2   Tydzień 3  Tydzień 4 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  26.10.2019 27.10.2019 09.11.2019 10.11.2019 23.11.2019 24.11.2019 07.12.2019 08.12.2019
09:00 W IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
10:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
11:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
12:00 IOP IOP AMO AMO BDN BDN ZPI ZPI
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 IOP IOP1 AMO AMO1 BDN BDN1 ZPI ZPI1
14:15 IOP IOP2 AMO AMO2 BDN BDN2 ZPI ZPI2
15:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
16:15 IOP   AMO   BDN   ZPI  
W - Wprowadzenie   IOP - Inżynieria oprogramowania   AMO - Analiza i modelowanie obiektowe
BDN - Bazy danych    ZPI - Zarządzanie projektem informatycznym
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 5    Tydzień 6    Tydzień 7  Tydzień 8 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  21.12.2019 22.12.2019 11.01.2020 12.01.2020 25.01.2020 26.01.2020 22.02.2020 23.02.2020
09:00 IWM IWM ZRP ZRP ICK ICK WSO WSO
10:00 IWM IWM ZRP ZRP ICK ICK WSO WSO
11:00 IWM IWM ZRP ZRP ICK ICK WSO WSO
12:00 IWM IWM ZRP ZRP ICK ICK WSO WSO
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 IWM IWM1 ZRP ZRP1 ICK ICK1 WSO WSO1
14:15 IWM IWM2 ZRP ZRP2 ICK ICK2 WSO WSO2
15:15 IWM   ZRP   ICK   WSO  
16:15 IWM   ZRP   ICK   WSO  
IWM - Inżynieria wymagań    ICK - Projektowanie interfejsu człowiek - komputer
ZRP - Zwinna realizacja projektów   WSO - Wprowadzenie do systemów operacyjnych
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 9    Tydzień 10    Tydzień 11  Tydzień 12 
  Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  7.03.2020 8.03.2020 6.06.2020 7.06.2020 20.06.2020 21.06.2020 19.09.2020 20.09.2020
09:00 RBI RBI PSI PSI PTN PTN TIS TIS
10:00 RBI RBI PSI PSI PTN PTN TIS TIS
11:00 RBI RBI PSI PSI PTN PTN TIS TIS
12:00 RBI RBI PSI PSI PTN PTN TIS TIS
  Przerwa   Przerwa   Przerwa   Przerwa  
13:15 RBI RBI1 PSI PSI1 PTN PTN1 TIS TIS1
14:15 RBI RBI2 PSI PSI2 PTN PTN2 TIS TIS2
15:15 RBI   PSI   PTN   TIS  
16:15 RBI   PSI   PTN   TIS  
RBI - Rozwiązania typu business intellignce  TIS - Testowanie w inżynierii systemów
PTN - Przetwarzanie typu NoSQL   PSI - Projektowanie systemów informatycznych   
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

  Tydzień 13  Tydzień 14 
    Sobota Niedziela Sobota Niedziela
  3.10.2020 4.10.2020 17.10.2020 18.10.2020
09:00 SBAI SBAI SIN SIN
10:00 SBAI SBAI SIN SIN
11:00 SBAI SBAI SIN SIN
12:00 SBAI SBAI SIN SIN
  Przerwa   Przerwa  
13:15 SBAI SBAI1 SIN SIN1
14:15 SBAI SBAI2 SIN  SIN
15:15 SBAI   SIN  Z
16:15 SBAI   SIN  
SIN - Strategie informatyzacji       SBAI - Społeczne i biznesowe aspekty informatyki                  Z - Zakończenie
1 - rozpoczęcie zajęć o godz. 13:00,  2 - zakończenie zajęć o godz. 14:45

Stronę uaktualnił kiowebmaster