Studia Podyplomowe
w oczach uczestników

W ramach każdej edycji Studiów, po każdym module, a także na zakończenie Studiów uczestnicy wypowiadali się w anonimowych ankietach. Poniżej zamieszczono syntetyczny wyciąg z tych ankiet.

Ogólna ocena Studiów (w skali 1-5):

I Edycja II Edycja III Edycja IV Edycja V Edycja
4,57 4,30 4,14 4,30  4,55
VI Edycja VII Edycja VIII Edycja IX Edycja X Edycja
4,26 4,38 4,27 4,31  4,61
XI Edycja XII Edycja XIII Edycja XIV Edycja XV Edycja
4,56 4,67 4,71 4,51 4,46
XVI Edycja XVII Edycja XVIII Edycja XIX Edycja XX Edycja
4,41 4,57 4,59 4,76 4,64
XXI Edycja
4,36

 

Cytaty z ankiet studenckich:

"Znaczne poszerzenie horyzontów, systematyzacja i uzupełnienie wiedzy",
"Otrzymałam wiedzę z pewnej liczby obszarów IT podaną w formie "pigułki" - do dalszego zgłębiania i poszerzania w zależności od potrzeb"
,
"Podniesienie kwalifikacji, szersze spojrzenie na informatykę",
"Usystematyzowanie wiedzy zdobytej w pracy. Zdobycie nowych umiejętności", 
"Poszerzenie wiedzy z zakresu wytwarzania oprogramowania, zwłaszcza procesów wytwarzania", 
"Przekrojowe informacje przez szeroką dziedzinę. Dużo punktów zaczepienia, które później można samemu rozwijać"
"Umożliwiło poznanie standardów dotyczących zarządzania projektem informatycznym", 
"Orientację w aktualnym stanie inżynierii oprogramowania, uzupełnienie wiedzy", 
"Kontakt z nowym spojrzeniem na informatykę. Zrozumienie niektórych technologii",

"Poznanie zupełnie nowych dziedzin, jak Semantyczny Internet",„Uporządkowanie wiedzy i uzupełnienie wiadomości z pracy/ studiów” ,
"Poznanie od A do Z procesu wytwórczego, co po uwzględnieniu doświadczeń zawodowych systematyzuje to, co wiedziałem/czułem”,
 "Poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami informatycznymi. Wskazanie ogólnych kierunków, gdzie poszukiwać informacji o tematyce”,
"Szersze spojrzenie na proces projektowania”,
"Szersze spojrzenie na problematykę inżynierii oprogramowania, rozeznanie w trendach, poznanie technik związanych różnymi działami inżynierii oprogramowania”,
" Dużo informacji, które wykorzystam w pracy",
"Wskazało moje mocene i słąbe strony",
"Wiedza podstawowa z obszarów dotychczas przeze mnie nieznanych
",
"Pewnośc siebie",
"Mam nadzieję, że uda się teraz zmienić branżę na informatyczną”