Okres zajęć:

  • XXIII edycja Studiów Podyplomowych jest odwołana z powodu pandemii COVID-19 
  • warunkiem uruchomienia studium jest skompletowanie grupy nie mniejszej niż 12 osób

Koszt Studium:

  • Koszt: 7300 złotych płatne w 2 ratach.
  • Uwaga: przekroczenie terminu wpłaty powoduje zwyżkę o 10%.
  • Rejestracja musi być potwierdzona zaliczką w wysokości 360 zł płatną do 9 października 2020 (nie podlega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w studium).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział ETI,

Konto: 81 1090 1098 0000 0001 2018 9653

SANTANDER Bank Polska S.A. I oddział w Gdańsku

z dopiskiem

          
Zadanie: 016310 Podyplomowe Studia - Nowoczesne

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

mgr Alfreda Kortas
Sekretariat Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI PG,
tel/fax (058) 347 27 27
e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl