Studium Podyplomowe XXIII edycja
październik 2020 - maj 2021

Rejestracja na kursy

Cena zakupu pojedynczego kursu:

  • wpłata dokonana na co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu - 50 złotych za godzinę
  • wpłata dokonana w terminie krótszym niż na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu -  55 złotych za godzinę

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

mgr Alfreda Kortas (urlop 24.08 - 11.09.2020 r.)
Sekretariat Katedry Inżynierii Oprogramowania WETI PG,
tel/fax (058) 347 27 27
e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl

       Opłaty należy przekazywać na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział ETI,

Konto: 81 1090 1098 0000 0001 2018 9653

SANTANDER Bank Polska S.A. I oddział w Gdańsku

              z dopiskiem

          
Zadanie: 016310 Podyplomowe Studia - Nowoczesne


Stronę opracował kiowebmaster