Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"  XXIII edycja (2021/22)

Dwusemestralne studia podyplomowe "Nowoczesne  metody inżynierii oprogramowania" adresowane są głównie do kierowników projektów informatycznych, analityków i programistów. Ich celem jest rozwinięcie u słuchaczy zrozumienia zagadnień inżynierii oprogramowania w kontekście cyklu życia produktu informatycznego. Poszczególne przedmioty (moduły) składające się na program studiów dotyczą zasadniczych etapów życia i jakości systemów informatycznych oraz problemów, jakie napotykają kierownicy projektów, analitycy, projektanci, programiści i inne osoby zaangażowane w realizację procesów programowych w codziennej praktyce.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia.

Studia „Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania” uzyskały w roku 2017 certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”, przyznawany w ogólnopolskim programie akredytacyjnym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W tym programie certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu i metod realizacji studiów. Komisja Ekspertów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych, nagradza kierunki i specjalności doskonale dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła
Okres zajęć: Data rozpoczęcia XXIII edycji Studiów: 23.10.2021
Zakończenie: 22.05.2022
Czas trwania Studiów: 197 godzin lekcyjnych: zajęcia w ciągu 14 weekendów, od soboty (od godz. 09:00-17:00) do niedzieli (do godz. 15:00). Zajęcia na Studiach odbywają się co dwa tygodnie.
Dyplomy: Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: mgr Janina Cholewińska, Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział ETI
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk,
tel: +48 58 347 27 27 w godz. 8:00-11:30, e-mail: alkor@eti.pg.edu.pl
Liczba miejsc: 12
Koszt Studiów:

koszt: 7300 zł  -  płatne w dwóch ratach. 

Studenci otrzymują:
- karty wjazdowe na teren PG,
- kawę, herbatę i słodycze,
- kartę biblioteczną, która daje dostęp do zasobów bibliotecznych na Wydziale ETI.

Termin rejestracji do 15.10.2021
Dodatkowo rejestracja musi być potwierdzona zaliczką w wysokością 360 zł płatną do 15.10.2021  (nie podlega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w studium).
Uwaga: Istnieje również możliwość zapisów na indywidualne kursy (przedmioty) prowadzone w ramach Studiów

 

Kandydaci na uczestników studiów podyplomowych powinni zapoznać się z regulaminem studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, dostępnym pod adresem

Stronę uaktualnił kiowebmaster ()