Wykłady monograficzne 2014/2015, semestr letni...

Wykłady będą się odbywały w Audytorium 2 NE w godzinach 15:15-17:00
Wykłady maja charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Data

Prelegent

Temat

6.03.2015

Janusz Górski
(KIO WETI PG)

Teoria i  praktyka argumentacji – metodyka TRUST-IT i narzędzie NOR-STA

13.03.2015

Rafal Czuprynski
(Microsoft)

IT r(E)wolucja – trendy i możliwości w świecie IT

20.03.2015

Stanisław Matczak
(Nordea IT Polska)

Scrum w praktyce

10.04.2015

Agnieszka Landowska
(KIO WETI PG)

Design for Disabilities and Assistive Technologies

8.05.2015

Rafał Leszczyna
(WZiE PG)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w infrastrukturach krytycznych

15.05.2015

Jakub  Miler
(KIO WETI PG)

Zagrożenia i szanse w Scrumie

12.06.2015

Arkadiusz Kalka
(Sopocka Grupa
Innowacyjnego Rozwoju)

IT+ EQ - inteligencja emocjonalna w technologiach informacyjnych