Zarządzanie systemami baz danych

Wykład

Przedmiot Zarządzanie Systemami Baz Danych jest realizowany dla profilu Bazy danych na semestrze 7.

Celem przedmiotu jest nauka administrowania bazami danych, w tym zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością oraz strojenie i odtwarzanie bazy. W części wykładowej przybliżone zostaną zagadnienia:

 • zadania administratora i reguły administrowania,
 • instalacja i konfiguracja instancji Oracle,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • architektura i wewnętrzne struktury instancji Oracle,
 • struktury składowania danych w SZBD,
 • automatyzacja pracy administratora,
 • optymalizacja działania aplikacji i zapytań,
 • strojenie instancji,
 • modele awarii i sposoby radzenia sobie z nimi.

Laboratorium

Laboratorium to 30 godzin poświęconych na administrowanie bazą danych Oracle - zaczynamy od krótkiego wprowadzenia do posługiwania się bazą, a następnie są realizowane kolejno zajęcia poświęcone zagadnieniom administracji, w tym bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.

Dlaczego Oracle? Wśród wielu systemów baz danych dostępnych na rynku, Oracle jest dedykowany dla dużych baz danych. O ile w małych i średniej wielkości bazach często spotyka się jego konkurentów, to w segmencie VLDB (ang. very large databases) oraz ULDB (ang. ultra-large databases) Oracle obejmuje ponad 90% rynku. Jest jeszcze jeden powód - Katedra inżynierii oprogramowania przeprowadziła analizę ogłoszeń o pracę w zawodzie informatyka (ok. 300 ogłoszeń z wielu rejonów Polski) - w ponad połowie ogłoszeń była mowa o znajomości baz danych, a jeżeli jakaś baza była wymieniona z nazwy - był to Oracle! Dlatego podjęliśmy zobowiązanie, żeby w naszej Katedrze na przedmiotach profilu i specjalności studenci nauczyli się posługiwać tą najbardziej pożądaną przez pracodawców bazą.

Administrowanie Oracle jest zagadnieniem bardzo złożonym i jego nauka zgodnie ze ścieżką certyfikacji Oracle oznacza kilka lub nawet kilkanaście szkoleń (każde 40-godzinne lub 80-godzinne). Z konieczności program laboratorium nie wyczerpuje więc wszystkich zagadnień, ale jego celem jest, żeby w ciągu zajęć zrealizować praktycznie najczęściej występujące zadania administratora, polegające w szczególności na:

 • instalacji instancji Oracle,
 • zarządzaniu użytkownikami, definiowaniu profili i ról, ustalaniu zasad przydzielania uprawnień, zarządzania hasłami itp.
 • automatyzacji prac związanych z bieżącym monitorowaniem pracy instancji oraz terminowym wykonywaniem określonych zadań np. archiwizacji
 • zarządzaniu wewnętrznymi strukturami składowania: plikami, przestrzeniami tabel, schematami, ekstentami, segmentami, bokami danych,
 • śledzeniu i optymalizacji efektywności zapytań i monitorowaniu obciążenia bazy,
 • strojeniu mechanizmów i struktur pamięci w celu poprawy wydajności instancji,
 • rozpoznawaniu awarii i ich naprawianiu, a najlepiej zapobieganiu.

Każde zajęcia laboratoryjne poprzedza wykład o tematyce będącej treścią zadań. Każde zajęcia to 3 godziny praktycznej realizacji zadań administracyjnych.

Więcej informacji na portalu eNauczanie.pg.edu.pl