Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko prof. zw. PG
budynek A pok. 445
tel. 48 58 348 6095
jsmulko@eti.pg.edu.pl

 

Sekretariat Katedry
kapsz@eti.pg.edu.pl
dr inż. Agnieszka Tracz-Sagajdakow
budynek A pok. 447
tel. 48 58 347 1484
     agnieszka.tracz-sagajdakow@eti.pg.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni
budynek A pok. 353
tel. 48 58 347 1503
robbogda@pg.edu.pl

Aktualności
'Wpływ instalacji fotowoltaicznej na napięcie zasilające" - referat w ramach seminarium katedralnego KMOE

'Wpływ instalacji fotowoltaicznej na napięcie zasilające" - referat w ramach seminarium katedralnego KMOE

Zapraszamy w czwartek, 24.06.2021 o godzinie 12.15 na seminarium pt.: 'Wpływ instalacji fotowoltaicznej na napięcie zasilające". Seminarium wygłosi dr inż. Stanisław Galla.   Link do seminarium na platformie Teams: ...
"System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej" - referat w ramach seminarium katedralnego KMOE

"System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej" - referat w ramach seminarium katedralnego KMOE

  Katedra Metrologii i Optoelektroniki zaprasza na seminarium katedralne w dniu 27.05.2021 r. o godz. 12:15, w rakcie którego mgr inż. Katarzyna Drozdowska wygłosi referat pt. "System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej". Seminarium...
Wywiad z dr inż. Mateuszem Kotarskim, absolwentem specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i doktorem Katedry Metrologii i Optoelektroniki

Wywiad z dr inż. Mateuszem Kotarskim, absolwentem specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i doktorem Katedry Metrologii i Optoelektroniki

Dr inż. Mateusz Kotarski opowiada w udzielonym wywiadzie o swojej pracy analityka danych oraz doświadczeniach i wiedzy nabytej podczas studiowania i przygotowywania rozprawy doktorskiej w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki we współpracy z prof. Januszem Smulko. Wywiad jest dostępny na stronie: ...
Oferta pracy - Specjalista wsparcia technicznego z doktoratem

Oferta pracy - Specjalista wsparcia technicznego z doktoratem

Praca w w projekcie "Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji" Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum);...
Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 19

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 19

  Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata w ramach projektu grantowego OPUS 19 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nazwisko wybranego kandydata zawarte jest w załączonym protokole.  
Wykonawca prac B+R w projekcie POLNOR UPTURN

Wykonawca prac B+R w projekcie POLNOR UPTURN

Ogólnym celem projektu jest opracowanie pierwszego w swoim rodzaju wieloparametrowego sprzętu do oprzyrządowania integrującego mikroprzepływowe ogniwa elektrochemiczne i zaawansowane materiały mikroelektrodowem, które będą kompatybilne z innymi technologiami analizy in situ, takimi jak UV-Vis,...
Finasowanie w ramach IDUB

Finasowanie w ramach IDUB

Pracownicy Katedry Metrologii i Optoelektroniki uzyskali finansowanie w wysokości 400 tys. na zakupy aparaturowe w ramach nowych konkursów "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w pierwszej edycji programu Technetium (ds. wspierania aktywności mentorów – nauczycieli akademickich...
OFERTA PRACY W PROJEKCIE i-CLARE

OFERTA PRACY W PROJEKCIE i-CLARE

Podstawowym celem tego projektu jest zaprojektowanie i wykonanie elektrochemicznego systemu uzdatniania wody, z wdrożonymi procedurami sztucznej inteligencji dedykowanymi do identyfikacji i uczenia się o najbardziej efektywne parametry pracy w celu mineralizacji zanieczyszczeń. Proponowane...
STYPENDYSTA W PROJEKCIE OPUS

STYPENDYSTA W PROJEKCIE OPUS

Informację o ofercie w załączniku. 
STYPENDYSTA W PROJEKCIE QUNNA

STYPENDYSTA W PROJEKCIE QUNNA

Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój...

 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.