Zapraszamy na strone naszego koła naukowego!

Aktualności

Prace badawcze Prace badawcze


Wyniki najnowszych prac badawczych prowadzonych m.in. przez członków Koła opublikowano w czasopiśmie Journal of Biomedical Optics, Application of...

BMBS COST BMBS COST


5 członków Koła BioFoton otrzymało travel granty w ramach projektu Skin Laser Imaging BMBS COST Action BM1205. Umożliwiło im to uczestnictwo w...

Nagroda za prezentacje Nagroda za prezentacje


Ania Sękowska - członkini Koła BioFoton, zdobyła 2 miejsce za prezentację referatu pt. "Badanie termicznych właściwości optycznych fantomów...

Diamond Poter Award Diamond Poter Award


Członek Koła Naukowego BioFoton Mateusz Ficek otrzymał * DIAMOND POSTER AWARD * za najlepszy plakat pt.: "Large area boron doped Diamond...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.