Doktoranci Zespołu Optoelektroniki

mgr inż. Marcin Marzejon

email: marcin.marzejon.pg@gmail.com

numer telefonu: +48 58 347 1584

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 355

mgr inż. Mateusz Feldzenszatajn

email: matfeldz@student.pg.edu.pl  

numer telefonu: +48 58 347 15 84

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 355

mgr inż. Monika Kosowska

email: monika.kosowska.pg@wp.pl 

numer telefonu: 58 347 1361

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 351

mgr inż. Paulina Listewnik

email: paulist@o2.pl

numer telefonu:  58 347 10 84

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 342

mgr inż. Dorota Truchanowicz

email: dortruch@student.pg.gda.pl

numer telefonu: 58 347 10 84

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 342

mgr inż. Aleksandra Wieloszyńska

email: aleksandra.wieloszynska@pg.edu.pl

numer telefonu: +48 58 347 1503

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 353

https://eti.pg.edu.pl/katedra-metrologii-i-optoelektroniki/aleksandra-wieloszynska