Doktoranci Zespołu Optoelektroniki

mgr inż. Mateusz Ficek

email: mateuszficek@gmail.com

numer telefonu: +48 58 347 2482

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 346

mgr inż. Katarzyna Karpienko

email: k.karpienko@pro.wp.pl

numer telefonu: +48 58 347 1984

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 349

mgr inż. Daria Milewska

email: daria.milewska@pg.gda.pl

numer telefonu: +48 58 347 1584

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 355

mgr inż. Maciej Wróbel

email: k.karpienko@pro.wp.pl

numer telefonu: +48 58 347 2482

Zajmowane stanowiska

Doktorant

Miejsce pracy: Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budynek A - EA 346